Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy

Na terenie Powiatu Żywieckiego rusza projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”

Całkowita wartość projektu wynosi 2 571 062,39 zł.

 • Realizatorami projektu są szkoły:Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,
 • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny w Żywcu,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,
 • Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

Projekt ma na celu dostosowanie niektórych profili kształcenia w szkołach zawodowych do cyklicznie zmieniających się trendów rynkowych, które ukazuje monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie. Ponadto projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 • Zadania będą realizowane poprzez:organizację kursów, szkoleńposzerzających umiejętności zawodowe, w tym także kursów certyfikowanych dla uczniów;
 • płatne staże oraz praktyki obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi;
 • kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli;
 • studia podyplomowedla nauczycieliprzygotowujące do nauczania zawodu lub poszerzające wiedzę związaną z nauczanym zawodem;
 • doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt, potrzebny do przeprowadzenia szkoleń, kursów oraz zajęć praktycznej nauki zawodu.

Wsparciu szkoleniowemu towarzyszyć będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe, mające na celu rozwijanie u uczniów właściwych postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Wsparcie zostanie skierowane do ok.500 uczniów oraz 42 nauczycieli. Realizacja zadań w poszczególnych szkołach odbywać się będzie w różnych terminach. Całkowity okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 30.09.2020r.

Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie informacji na tablicach ogłoszeniowych, stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie.

Projekt jest komplementarny do projektu już realizowanego: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, którego celem jest modernizacjalub budowa wraz z kompleksowym wyposażeniem pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu.


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory