dr Bogusław Wyleciał

Dyrektor Szkoły

mgr Bożena Piątek

Wicedyrektor Szkoły

mgr Anna Majoch

Wicedyrektor Szkoły

mgr inż. Piotr Nowak

Wicedyrektor Szkoły

mgr inż. Sylwester Węglewski

Wicedyrektor Szkoły

mgr inż. Jadwiga Schillak

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Projekt i wykonanie : MyWebFactory