Terminy spotkań w roku szkolnym 2021/2022

 

15.09.2021 – I zebranie rodziców uczniów klas I w klasach starszych wychowawcy przekazują rodzicom wszystkie rodzicom zdalnie przez dziennik elektroniczny

17.11.2021 – II zebranie rodziców – wychowawcy przekazują rodzicom informację o wynikach w nauce i frekwencji uczniów.

9.12.2021 – powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na I semestr

19.01.2022 - III zebranie rodziców-wychowawcy przekazują rodzicom informację o wynikach w nauce i frekwencji uczniów za I semestr.

23.03.2022 – IV zebranie rodziców klas maturalnych, powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. w klasach maturalnych.

6.04.2022 -V zebranie rodziców dla pozostałych klas.

25.05.2022 – powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na II semestr.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory