Projekt „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję”

Od wdrożenia badań w Polsce w 1985r. do 31 marca 2016 r. stwierdzono zakażenie HIV u ponad 20 tys. osób. Pomimo sukcesów w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii nie udaje się zahamować tempa rozprzestrzeniania się HIV w Polsce. Zapobieganie zakażeniom HIV i leczenie osób chorych na AIDS jest bardzo ważnym zagadnieniem zarówno dla społeczeństwa naszego kraju jak i bezpośrednio dla każdej osoby zakażonej lub chorej i jej bliskich. W Polsce statystycznie każdego dnia 2-3 osoby dowiadują się o zakażeniu HIV. Są to zazwyczaj zakażenia, których można uniknąć, stosując odpowiednią profilaktykę.

Organizatorem konkursu na spot edukacyjny „„HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję” jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach. Celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory