Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże uczniowskie

FOTO
FOTO

Tytuł projektu: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie”

Wnioskodawca: Powiat Żywiecki

Termin realizacji: 10.06.2024 – 01.06.2026

Całkowita wartość projektu: 5 682 208,63 zł

Wartość dofinansowania: 90% UE 5 113987,77 zł 10% BP 568220,86 zł

Cel projektu:

Łagodzenie skutków transformacji regionu w kierunku osiągnięcia celów UE w dziedzinie energii i klimatu na rok 2030 – przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu. Znaczne zmniejszenie zatrudnienia w branży górniczej i okołogórniczej powoduje ukierunkowanie kształcenia zawodowego na kierunki kształcenia zgodne z procesem transformacji regionu w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego .

Zadaniem projektu jest rozwój kształcenia zawodowego w kierunkach zgodnych z przyjętym procesem transformacji, podniesienie atrakcyjności i wzrost jakości nauczania w szkołach branżowych na terenie Powiatu Żywieckiego poprzez realizację następujących działań:

- kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów – 712 os.

- kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności dla nauczycieli – 51 os

- staże zawodowe dla 388 uczniów

- doposażenie klas i pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne

- rozwój współpracy szkół branżowych z pracodawcami i uczelniami wyższymi (warsztaty, wizyty studyjne),

- promocja projektu (w ramach kosztów pośrednich)

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu będące jednocześnie realizatorami zadań w projekcie:

- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu 

- Zespół Szkół Zawodowych im. prof. J. Buzka w Węgierskiej Górce

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce

- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego.

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, PRIORYTET X Fundusze Europejskie na Transformację, DZIAŁANIE 10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

FunduszeUE

 


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory