Regulamin rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu

  30 Kwi -  00:00

termin składania wniosków do oddziału sportowego jest krótszy od 13 maja do 29 maja 2024.

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 w Żywcu

  30 Kwi -  00:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryte...

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Żywcu

  30 Kwi -  00:00

UWAGA !!!!!
Pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 15 lat (ni...

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowa szkoła II stopnia

  06 Mar -  00:00

Na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia. rok szkolny 2023/2024.

Projekt i wykonanie : MyWebFactory