Regulamin rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu

  24 Lut -  00:00

Termin składania wniosków do oddziału sportowego - od 11 maja do 20 maja 2020.

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 w Żywcu

  24 Lut -  00:00

UWAGA !!!!!
Pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 15 lat (ni...

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Żywcu

  24 Lut -  00:00

UWAGA !!!!!
Pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 15 lat (ni...

Projekt i wykonanie : MyWebFactory