Firma bliżej szkoły

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

DZIAŁANIE 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.

PODDZIAŁANIE 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Od września 2016 r. do października 2017 r. Firma Elmontaż Sp. z O.O. z Żywca wraz z Zespołem Szkół Mechaniczno – Elektrycznych zrealizowała Projekt RPSL.11.02.03-24-02C4/16 „Firma bliżej szkoły”.

W ramach Projektu:

-         33 uczniów ZSZ i Technikum, w zawodach elektryk oraz technik elektryk, zrealizowało praktyki/staże w Firmie, zajęcia specjalistyczne (projektowanie AutoCad i pomiary elektryczne), doradztwo zawodowe oraz uzyskało uprawnienia SEP;

-         15 nauczycieli zaktualizowało swoją wiedzę i uzyskało nowe kompetencje.

-         Unowocześniono pracownie zawodowe – zakupiono komputery, multimedialne kursy szkoleniowe oraz stanowiska doświadczalne Uni Train.  

Opracowano modułowy program szkolenia elektryków w zakresie specjalizacji: „Montaż, uruchamianie i eksploatacja linii kablowych oraz napowietrznych”.

Partnerska realizacja programu szkolenia specjalizacji (w Szkole i Firmie) umożliwia przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej, w zakresie lepszym niż jest to możliwe do uzyskania przy działaniach indywidualnych obu instytucji. Ponadto opracowano „Schemat działań wdrożenia kształcenia dualnego/modułowego”, który wytycza ścieżkę prawną i organizacyjną prowadzącą do modernizacji i wdrożenia systemu kształcenia dualnego/modułowego z wykorzystaniem potencjału Firmy Elmontaż oraz ZSME w Żywcu.

Pliki do pobrania:

  1. „Schemat działań wdrożenia kształcenia modułowego - MES”
  2. „Schemat działań wdrożenia kształcenia dualnego - DSK”
  3. „Montaż, uruchamianie i eksploatacja linii kablowych oraz napowietrznych” – program modułowy specjalizacji

    Projekt i wykonanie : MyWebFactory