MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ

PODPISANO UMOWĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ WSPIERAJĄCA DOSTOSOWANIE DO LOKALNEGO RYNKU PRACY”

24 listopada 2017 r. Powiat Żywiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 4. 493 576,68 zł

Współfinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% wynosi 3. 788 959,25 zł

Projekt zakresem będzie obejmował 27 pracowni w 7 szkołach kształcenia zawodowego należących do Powiatu Żywieckiego. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej to 3113 osób.

W ramach projektu planuje się modernizację lub budowę z wyposażeniem pracowni
i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu.

Jako pierwsze zostaną zmodernizowane i doposażone w sprzęt klasopracownie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce.

W kolejnych kwartałach roku 2018 i 2019 prowadzone będą prace w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
w Żywcu, Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu oraz Zespole Szkół Drzewno-Leśnych w Żywcu. Efektem będą nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczne sprzęty niezbędne do nabycia umiejętności zawodowych, celem stworzenia optymalnych warunków realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich 7 szkołach. Celem  projektu będzie poprawa kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy w pow. żywieckim i w regionie. Przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji to IV kwartał  2019 r.

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu dzięki Funduszom Europejskim przy realizacji projektu: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”

Kolejny projekt zakończony sukcesem w naszej Szkole. Przy realizacji przez Powiat Żywiecki kompleksowego projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, w którym nasza Szkoła - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  w Żywcu, brała udział, mogliśmy wyremontować i doposażyć nasze klasopracownie zawodowe w sprzęt niezbędny do prowadzenia nauki
w zawodach cieszącym się zainteresowaniem pośród absolwentów szkół podstawowych.

Inwestycja rzędu 4,8 mln złotych, przy dofinansowaniu na poziomie 85% ze środków Unii Europejskiej z RPO WSL na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w siedmiu placówkach kształcenia ponadpodstawowego należących do Powiatu Żywieckiego, objęła modernizację aż 27 pracowni, przeznaczonych do nauki zawodu.

W toku realizacji projektu, w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu podjęto kompleksowego remontu w  pracowniach kształcenia praktycznego w dziedzinie  mechaniki, elektryki i elektroniki oraz szeroko pojętej informatyki. Przygotowano warsztaty do prowadzenia zajęć zawodowych na najwyższym poziomie. Dopełnieniem jest doposażenie tych pracowni w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych. Zakupiono wysokiej jakości sprzęty, dzięki którym zajęcia praktyczne są bardziej atrakcyjne i profesjonalne.

Dzięki Funduszom Europejskim pochodzących z UE w ramach projektu szkoła cieszy się nowoczesnymi pracowniami:

1. Pracownia eksploatacji urządzeń systemów mechatronicznych,

2. Pracownia lokalnych sieci komputerowych - pracownia sieciowych systemów operacyjnych,

3. Pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych oraz instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych

4. Pracownia technologii mechanicznej i rysunku technicznego .

Przez realizację projektu Szkoła ma możliwość jeszcze lepszego kształcenia w kierunkach m.in.: technik mechatronik, mechanik, elektronik, elektryk i informatyk, na które odnotowuje się zapotrzebowanie na rynku pracy.

Razem z nami brały udział w projekcie następujące Szkoły:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu,

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory