Konsultacje społeczne projektów

 

Konsultacje społeczne projektów w obszarze Infrastruktury oraz Potencjału Edukacyjnego występujących w  Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Żywcu

W ZSME trwają prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie lokalnego rynku pracy” oraz projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Od września 2016 r. Szkoła we współpracy z Firmą Elmontaż z Żywca realizuje projekt „Firma bliżej szkoły” w ramach poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Powyższe działania są względem siebie komplementarne i mają na celu modernizację pracowni do kształcenia zawodowego wraz z ich wyposażeniem w potrzebny sprzęt do realizacji zajęć praktycznych, co stworzy lepsze warunki kształcenia zawodowego. Ponadto, w ramach powyższych działań planuje się realizację szkoleń i kursów dla uczniów, których celem jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W związku z przygotowaniem i realizacją projektów w ZSME przeprowadzono konsultacje społeczne i zapoznano z zagadnieniem zainteresowanych oraz potencjalnych odbiorców.

Przedstawiono planowane działania, zakres projektów, możliwości udziału oraz korzyści wynikające z realizacji.

Wykaz działań:

  • 31.08.2016 r. - konferencja plenarna – nauczyciele,
  • 21.09.2016 r. – zebranie ogólne oraz wychowawcy w klasach – rodzice,
  • miesiąc wrzesień 2016 r. – wychowawcy na zajęciach z wychowawcą – uczniowie,
  • miesiąc wrzesień 2016 r. – Kierownik kształcenia praktycznego – lokalne firmy,

w których realizowane są praktyki zawodowe lub praktyczna nauka zawodu.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory