Żywiecki technik na europejskim rynku pracy

Zawodowe praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu.

Zrealizowane projekty w ramach programu Leonardo da Vinci:

„Technik na europejskim rynku pracy – praktyki zawodowe w Niemczech” – 2013 rok, udział brało 80 uczniów.

„Żywiecki technik na europejskim rynku pracy” – 2014 rok, udział brało 104 uczniów.

 Uzyskana kwota dofinansowania : 1 mln zł.

W marcu i listopadzie 2014 roku 80 uczniów Technikum i ZSZ uczestniczyło w praktykach zawodowych w Niemczech. Partnerem niemieckim była firma F+U Sachsen gGmbH International CareerCenter z Chemnitz, która organizowała pobyt - zapewniła zakwaterowanie, wyżywienie, udostępniła własne warsztaty, laboratoria z instruktorami, organizowała wizyty w zakładach produkcyjnych i wycieczki krajoznawcze – do Lipska, Drezna, Miśni.

Młodzież wykonywała prace warsztatowe z zakresu mechaniki i mechatroniki, montażu komputerów i budowy sieci komputerowych. Ponadto zwiedzała lokalne zakłady pracy - zakłady samochodowe BMW w Lipsku, zakłady Volkswagena w Dreźnie oraz Muzeum Przemysłu w Chemnitz.

Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli w intensywnym kursie języka niemieckiego, zapoznali się z programem i zasadami realizacji praktyk, historią i geografią regionu Saksonii. W Niemczech zdawali egzamin z języka niemieckiego na poziomie A1 oraz uczestniczyli w szkoleniu z przedsiębiorczości.

W kwietniu i październiku 2014 roku 24 uczniów Technikum uczestniczyło w praktykach zawodowych we Włoszech. Partnerem włoskim była firma Sistema Turismo z Rimini, która organizowała pobyt - zapewniła zakwaterowanie, wyżywienie, zorganizowała zajęcia praktyczne oraz wizyty w zakładach produkcyjnych i wycieczki krajoznawcze – do Rawenny, Florencji, San Marino, Rimini. Największe zainteresowanie wzbudziło muzeum Ferrari w Maranello Rosso, prezentujące okazałą kolekcję unikatowych modeli ferrari tworzonych z pasją przez charyzmatycznego Enzo Ferrari.

Uczniowie pracowali pod kierunkiem inżynierów włoskiej firmy UBISOL, zajmującej się wykorzystaniem energii odnawialnych, projektowaniem, instalowaniem oraz nadzorowaniem instalacji paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, pomp ciepła oraz domów pasywnych. Podczas seminarium praktycznego poznali zasady zatrudniania i prowadzenia własnej firmy we Włoszech. Podczas wizyt studyjnych poznali wyposażenie techniczne i organizację pracy w firmach Ubisol, Ecoarea, Casaclima, Energy Park Lago Riviera.

Młodzież przed wyjazdem brała udział w kursie języka angielskiego, a we Włoszech uczestniczyła w intensywnym kursie języka włoskiego.

Na praktykach zagranicznych uczniowie pracowali w doskonale wyposażonym środowisku, wykorzystywali nowoczesne urządzenia techniczne, poznawali nowe technologie i organizację pracy. Podwyższyli swoje kompetencje zawodowe i językowe, poznali europejską kulturę i zabytki.

Każdy uczestnik praktyk w Niemczech otrzymał Dyplom ukończenia kursu języka niemieckiego, Certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie A1, Certyfikat realizacji praktyki oraz Certyfikat Europass Mobility w języku polskim i niemieckim (standardowy dokument europejski, który przedstawia szczegółowe informacje na temat treści oraz rezultatów realizowanego stażu).

Każdy uczestnik praktyk we Włoszech otrzymał Dyplom ukończenia kursu języka angielskiego, Certyfikat kursu języka włoskiego, Certyfikat realizacji praktyki, Certyfikat Firmy UBISOL oraz Certyfikat Europass Mobility w języku polskim i angielskim.

Nawiązane przez ZSME kontakty zagraniczne są utrzymywane, będą stanowiły bazę dla kolejnych projektów finansowanych z funduszy unijnych. Dzięki tym kontaktom Szkoła zakupiła w Niemczech nowoczesne pracownie do nauczania elektryki, elektroniki i mechatroniki. Pomoce dydaktyczne renomowanych firm (np. Siemens) służą obecnie uczniom na zajęciach zawodowych i warsztatach.

Współpracujące ze Szkołą firmy z Żywiecczyzny pomogły przygotować program praktyk i zadeklarowały przyjęcie chętnych na staże wakacyjne, a później studenckie, pomoc w realizacji prac dyplomowych i możliwość zatrudnienia.

Szczegółowa informacja na temat przebiegu stażu i jego rezultatów znajduje się na naszej stronie internetowej. Uwagi oraz sugestie dotyczące realizowanych projektów firm i osób prywatnych prosimy kierować na nasz adres email. Poszukujemy firm chętnych do współpracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych naszych uczniów. Bieżąca współpraca pozwoli dostosować naszą ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

34-300 Żywiec

Tel. 33 861 34 28

www.zsme.zywiec.pl, biuro@zsme.zywiec.pl

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory