Firma bliżej kształcenia zawodowego

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.

Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

 Okres realizacji Projektu: 01.05.2018 r. - 31.08.2019 r.

Celem Projektu jest przygotowanie uczniów branży elektrycznej BS I i Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu do potrzeb rynku pracy, w tym realizację praktyk/staży w Firmie przez 24 uczniów.

40 uczniów skorzysta z doradztwa zawodowego, dodatkowych szkoleń specjalistycznych, i uzyska uprawnienia branżowe SEP.

Pracownia elektryczna w ZSME zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne – komputery oraz stanowiska doświadczalne i kursy multimedialne Uni Train firmy Lucas Nulle.

Kadra nauczycielska uzyska nowe kompetencje w zakresie praktycznej obsługi nowoczesnego sprzętu pomiarowego, eksploatacji urządzeń elektrycznych, w tym prac pod napięciem.

Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się od września 2018 r.

Uczniowie będą kwalifikowani do projektu w oparciu o średnią ocen z zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego 2017/18 albo na koniec I semestru 2018/19.

  •  w Technikum: średnia ocen z przedmiotów zawodowych + średnia ocen z przedmiotów realizowanych w stopniu rozszerzonym (matematyka, fizyka);
  • w BS I: średnia ocen z zajęć praktycznych + średnia ocen z pozostałych przedmiotów zawodowych.

Nauczyciele będą kwalifikowani do projektu z uwzględnieniem potrzeb dydaktycznych szkoły tj. pierwszeństwo mają osoby, które prowadzą zajęcia zgodne z tematyką projektu oraz będą używać na zajęciach sprzęt zakupiony w Projekcie.

 

 


Realizacja projektu:

Foto ZSME
Foto ZSME

Zakupiony sprzęt do pracowni elektrycznej:

Lp. Nazwa sprzętu Ilość
1.

Zestaw komputerowy:

Jednostka centralna – Core i5-8400, 2x8GB RAM, 256GB SSD, 1TB SATA, GTX 1050, Win Pro 10, monitor.

8 kpl.
2.

Zawodowe kursy multimedialne – Uni Train firmy Lucas Nulle:

Elektronika – SO4204-5P
Energoelektronika – SO4204-7N
Maszyny elektryczne – SO4204-7Z

3 szt.
3.

Stanowiska do ćwiczeń praktycznych - Uni Train firmy Lucas Nulle:

Interfejs – CO4203-2A

Stanowisko doświadczalne – CO4203-2B

Akcesoria pomiarowe – CO4203-2J

2 kpl.

Zwiedzanie 31 Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich “ENERGETAB”
Zwiedzanie 31 Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich “ENERGETAB”

Zwiedzanie 31 Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich “ENERGETAB” II
Zwiedzanie 31 Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich “ENERGETAB” II

Filmik przedstawiający szkolenie nauczycieli przez specjalistów firmy TAURON


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory