Statut Branżowej szkoły II stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu i jest publiczną szkołą, działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818 z późn. zm.), ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) oraz przepisów wykonawczych do tych ustawy.

 


  Statut Technikum

    18 Lis -  00:00

  Statut Liceum

    18 Lis -  00:00


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory