Regulamin konkursu na sportowca roku

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU Technikum oraz Liceum

Organizatorzy konkursu: Dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, administratorzy strony www.zsme.zywiec.pl

 Cel i czas konkursu:
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym.
2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.
3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
4. Konkurs trwa od 1 września do końca roku szkolnego.

Zasady konkursu:
W konkursie na Najlepszego Sportowca Roku może brać udział każdy uczeń I-IV Technikum oraz I-III Liceum w ZSME.

Zasady punktacji:

1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.
2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.
3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
4. Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za:
     a) Ustanowienie rekordu szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych.
     b) Zachowanie fair – play podczas rywalizacji.
     c) Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych.
5. Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za:
     a) Odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach.
     b) Prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – pali papierosy, spożywa alkohol oraz inne używki.
6. O kolejności miejsc w konkursie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby ilość startów oraz najlepszy wynik.

Nagrody:
Zwycięzcy rywalizacji w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz tytuł i Statuetkę Najlepszego Sportowca Roku, miejsce drugie i trzecie pamiątkowe medale.

 Postanowienia końcowe:
1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego.
2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę poprawną z zachowania.
3. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie na gazetce sportowej.
4. Sportowcem roku może być jedynie osoba uprawiająca dyscypliny na rzecz szkoły (inne dyscypliny uprawiane poza szkołą nie podlegają przyznawaniu punktów)
5. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

PUNKTACJA :

 1. Zawody szkolne:

  1. Miejsce – 5 punktów
  2. Miejsce – 3 punkty
  3. Miejsce – 2 punkty
  Udział w zawodach – 1 punkt
 2.  Zawody powiatowe:

  1. Miejsce – 10 punktów
  2. Miejsce – 8 punktów
  3. Miejsce – 6 punktów
  Udział w zawodach – 5 punktów
 3. Zawody rejonowe:

  Miejsce – 20 punktów
  2. Miejsce – 15 punktów
  3. Miejsce – 10 punktów
  4. Miejsce – 8 punktów
  5. Miejsce – 6 punktów
  Udział w zawodach – 5 punktów
 4. Zawody wojewódzkie i ogólnopolskie:

  1. miejsce – 30 punktów
  2. Miejsce – 25 punktów
  3. Miejsce – 20 punktów
  4. Miejsce – 15 punktów
  5. Miejsce – 10 punktów
  Udział w zawodach – 8 punktów
 5.  Inne:

  - regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych przez cały rok szkolny – plus 10 punktów,
  - ustanowienie rekordu szkoły w konkurencji lekkoatletycznej – plus 10 punktów,
  - zachowanie fair – play podczas rywalizacji sportowej – plus od 1 do 5 punktów,
  - pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez sportowych – plus od 1 do 5 punktów,
   - odmowa wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach – minus 10 punktów,
  - używanie wulgaryzmów podczas zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych – minus 5 punktów,
  - prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz innych używek – minus 5 punktów,
  - ponowne udowodnienie prowadzenia niesportowego i niehigienicznego trybu życia, ocena naganna lub nieodpowiednia z zachowania – wycofanie z udziału w konkursie, strata wszystkich uzyskanych dotychczasowo punktów.
 6. VII.       

   Za dostarczenie informacji o udziale ucznia w zawodach odpowiedzialni są nauczyciele oraz trenerzy danej konkurencji (specjalizacji)

  Lista podręczników 2019/2020

    28 Sie -  09:59

  Statut Liceum

    05 Sty -  14:20

  Statut Technikum

    05 Sty -  11:01


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory