TAURON Dystrybucja wspiera ZSME

TAURON Dystrybucja wspiera w ZSME proces kształcenia zawodowego w obszarze energetyki.  

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. Proponuje uczniom zdobycie cennego doświadczenia podczas praktyk zawodowych i udział w Konkursie „Praktykant Roku TAURON Dystrybucja”. Oferuje również panele dyskusyjne połączone z wyjazdami do obiektów energetycznych, a także spotkania ze specjalistami - energetykami.

Więcej informacji o TAURON Dystrybucja na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl

Przykładowe wsparcie dla ZSME – rok szkolny 2018/19:

  • Zakup sprzętu technicznego dla pracowni zawodowych, w tym wielofunkcyjnego miernika instalacji MPI-530-IT.
  • Szkolenie uczniów i nauczycieli „Eksploatacja transformatorów Wn/SN i SN/nN – pokazy praktyczne” – Bielsko-Biała
  • Szkolenie uczniów i nauczycieli „Zdalny odczyt liczników energii elektrycznej” – Żywiec.
  • Szkolenie uczniów i nauczycieli „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w GPZ Magurka” – Bielsko-Biała
  • Szkolenie uczniów i nauczycieli „BHP w energetyce - prezentacja z analizą przypadków wypadków przy pracy” – Żywiec

    Projekt i wykonanie : MyWebFactory