TAURON Dystrybucja wspiera ZSME

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. W naszej szkole wspiera proces kształcenia zawodowego w obszarze energetyki. Proponuje uczniom nie tylko możliwość odbycia ciekawych praktyk zawodowych i zdobycia cennego doświadczenia, ale również liczne szkolenia dotyczące sprawnego funkcjonowania na rynku pracy, konkursy, panele dyskusyjne połączone z wyjazdami do obiektów energetycznych, a także spotkania ze specjalistami - energetykami.

Więcej informacji o TAURON Dystrybucja na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl

Przykładowe wsparcie dla ZSME – rok szkolny 2018/19:

  • Zakup sprzętu technicznego dla pracowni zawodowych, w tym wielofunkcyjnego miernika instalacji MPI-530-IT.
  • Szkolenie uczniów i nauczycieli „Eksploatacja transformatorów Wn/SN i SN/nN – pokazy praktyczne” – Bielsko-Biała
  • Szkolenie uczniów i nauczycieli „Zdalny odczyt liczników energii elektrycznej” – Żywiec.
  • Szkolenie uczniów i nauczycieli „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w GPZ Magurka” – Bielsko-Biała
  • Szkolenie uczniów i nauczycieli „BHP w energetyce - prezentacja z analizą przypadków wypadków przy pracy” – Żywiec

    Projekt i wykonanie : MyWebFactory