Erasmus+

We wrześniu 2016 roku ruszyła kolejna edycja wymiany międzynarodowej ze Szwecją realizowanej w ramach programu unijnego Erasmus+.  Jest to już czwarty projekt finansowany ze środków unijnych zatytułowany „Protecting democratic values”. Stanowi on kontynuację poprzedniego, zakończonego w czerwcu 2016r. Do udziału w wymianie zakwalifikowało się  26 uczniów, którzy pod opieką Pani Joanny Czerwieniec-Bąk, Alicji Goliszewskiej oraz Pana Przemysława Halamy przygotowują się do pierwszej wizyty w zaprzyjaźnionej szkole Luspengymnasiet w Storuman. W czasie pobytu planowanego w terminie 21.03-04.04.2017r. zaprezentowane zostaną prace poświęcone zagadnieniom dotyczącym demokracji oraz mniejszościom narodowym. Oprócz tego nasi uczniowie przedstawią elementy kultury, tradycji oraz legend typowych dla naszego regionu. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony gdzie można na bieżąco obserwować nasze przygotowania do wymiany i sam pobyt w Szwecji

     Projekt i wykonanie : MyWebFactory