Nauka nie musi być nudna, czyli Erasmus+ ZSME 2017

Na stałe już wpisały się w kalendarz Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych wymiany młodzieży. Ta wspaniała, połączona z nauką przygoda rozpoczęła się 20 lat temu od pierwszej wymiany ze Szwedami, która była możliwa dzięki kontaktom nawiązanym przez jednego z uczniów ZSM-E Żywiec - Wojciecha Kuszyka z nauczycielami z Luspengymnasiet oraz zaangażowaniu grupy pracowników "Mechanika" na czele z dyrektorem dr Bogusławem Wyleciałem. Ma ona jednak szerszy wymiar niż tylko szkolny. Projekt wspierany jest przez władze miasta, czego efektem było podpisanie umowy o współpracy między Storuman w Szwecji a Żywcem. Przez te lata swój udział w projekcie zaakcentowały również Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, Fundacja "Klamra", Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Pilsko", Wydział Zamiejscowy w Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz osoby prywatne i firmy regionu żywieckiego.

We wrześniu 2016 roku ruszyła kolejna edycja wymiany międzynarodowej ze Szwecją realizowanej w ramach programu unijnego Erasmus+.  Jest to już czwarty projekt finansowany ze środków unijnych zatytułowany „Protecting democratic values”. Tym razem do udziału w wymianie zakwalifikowało się  26 uczniów, którzy pod opieką Pań: Joanny Czerwieniec-Bąk, Alicji Goliszewskiej oraz Pana Przemysława Halamy odbywają wizytę w zaprzyjaźnionej szkole Luspengymnasiet w Storuman. W czasie pobytu (21.03-04.04.2017r.), zaprezentowane zostaną prace poświęcone zagadnieniom dotyczącym demokracji, mniejszości narodowych, kultury, tradycji oraz legend typowych dla naszego regionu. Uczniowie poznają miejscową kulturę i zwyczaje, a przede wszystkim będą mogli rozwijać umiejętności językowe.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory