Leonardo da Vinci

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO ­ ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU

Zawodowe praktyki zagraniczne dla uczniów Technikum i ZSZ

Wyjazdy na praktyki są organizowane w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

"Technik na europejskim rynku pracy ­ praktyki zawodowe w Niemczech" w kwietniu i listopadzie 2013 roku 80 uczniów klas III uczestniczyło w praktykach zawodowych w Niemczech.

W 2014 roku planujemy realizację kolejnego projektu "Żywiecki technik na europejskim rynku pracy", który obejmie 104 uczniów.

Uzyskana kwota dofinansowania na realizację praktyk zawodowych, z programu Leonardo da Vinci, wynosi 1 mln zł.

Partnerem niemieckim jest firma F+U Sachsen gGmbH International CareerCenter w Chemnitz, która organizuje pobyt zagraniczny ­ zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, udostępnia własne warsztaty, laboratoria z instruktorami, organizuje wizyty w zakładach produkcyjnych i wycieczki krajoznawcze.

Młodzież uczestniczyła w wycieczkach, których celem było poznanie kultury, historii oraz geografii regionu Saksonii, zwiedzała głowne miasta ­ Drezno, Lipsk, Chemnitz, Freiberg, Miśnię. Poznała organizację pracy i wyposażenie lokalnych zakładów pracy ­zakłady samochodowe BMW, zakłady elektroniki Enviam, elektrownie szczytowo ­ pompową Markersbach, podstację wysokich napięć ENIS oraz Muzeum Przemysłu w Chemnitz.

Podczas praktyk młodzież wykonywała prace warsztatowe z zakresu mechaniki i mechatroniki, elektryki i elektroniki, montażu komputerów i budowy sieci komputerowych. Pracowała w w doskonale wypozażonym środowisku, wykorzystywała nowoczesne urządzenia techniczne do montażu, diagnostyki i pomiarów.

Zespół Szkól Mechaniczno ­ Elektrycznych w Żywcu

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3; 43­300 Żywiec

Tel. 33 861 34 28

www.zsme.zywiec.pl,

biuro@zsme.zywiec.pl

Uczestnicy praktyk podwyższyli swoje kompetencje zawodowe, poznali zagraniczne środowisko pracy i uczestniczyli w seminarium z przedsiębiorczości. Wykonywanie czynności zawodowych wiązało się z analizą dokumentacji i posługiwaniem się niemieckim i angielskim językiem technicznym.

Uczniowie przed wyjazdem brali udział w intensywnym kursie języka niemieckiego. W niemczech zdawali egzamin z języka niemieckiego na poziomie A1 . W kontaktach z rowieśnikami z krajów europejskich oraz Chin zanikała bariera językowa.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia kursu języka niemieckiego, Certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie A1, Certyfikat realizacji praktyki oraz Certyfikat Europass Mobility w języku polskim i niemieckim (standardowy dokument europejski, który przedstawia szczegółowe informacje na temat treści oraz rezultatów realizowanego stażu).

Nawiązane kontakty z instytucjami w Niemczech umożliwiły zakup przez ZSME nowoczesnych pracowni dydaktycznych do nauczania elektryki, elektroniki i mechatroniki. Pomoce dydaktyczne renomowanych firm (np. Siemens) służą obecnie uczniom na zajęciach zawodowych i warsztatach.

Poszukujemy firm chętnych do wspólpracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych naszych uczniów. Bieżąca wspólpraca pozwoli dostosować naszą ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Szczegółowa informacja na temat przebiegu stażu i jego rezultatów znajduje się na naszej stronie internetowej. Uwagi oraz sugestie dotyczące realizowanych projektów firm i osób prywatnych prosimy kierować na nasz adres email.

PROJEKT: "Staże i praktyki dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory