Zmiana terminów

  

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

14.09.2018– I zebranie rodziców

16.11.2018 – II zebranie rodziców

20.12.2018 – powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst.  na I semestr

23.01.2019 - III zebranie rodziców

27.03.2019 – IV zebranie rodziców, powiadomienie o zagrożeniach ocenami  ndst. w klasach maturalnych

22.05.2019 – V zebranie rodziców klasa – powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na II semestr.

 Terminy związane z klasyfikacją:

 I semestr (3.09.2018-18.01.2019)

19.12.2018 – zagrożenia ocenami ndst. na I semestr

20.12.2018 – propozycje ocen na I semestr

11.01.2019 – koniec klasyfikacji na I semestr

II semestr (21.01.2019-21.06.2019)

  26.03.2019 – zagrożenia ocenami ndst. na II semestr w klasach maturalnych

 05.04.2019 – propozycje wszystkich ocen na II semestr w klasach maturalnych

17.04.2019 – koniec klasyfikacji w klasach maturalnych

21.05.2019 – zagrożenia ocenami ndst. na II semestr

03.06.2019 – propozycje wszystkich ocen na II semestr

12.06.2019 – koniec klasyfikacji na II semestr


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory