Organizacja roku szkolnego

 

2022/2023

I semestr 1.09.2022– 13.01.2023

23.-31.12.2022 –zimowa przerwa

świąteczna
16.01.-27.01.2023 – ferie zimowe

 

II semestr 30.01.-23.06.2023

6.04.-11.04.2023 – wiosenna przerwa

świąteczna
28.04.2023 - rozdanie świadectw klasy

maturalne
23.06.2023 – koniec roku szkolnego

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 • 13.09.2022– I zebranie rodziców uczniów klas I
 • 14.09.2022 – I zebranie rodziców uczniów klas starszych
 • 9.11.2022 – II zebranie rodziców – wychowawcy przekazują rodzicom informację o wynikach w nauce i frekwencji uczniów.
 • 9.12.2022 – powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na I

semestr

 • 1.02.2023 - III zebranie rodziców-wychowawcy przekazują rodzicom informację o wynikach w nauce i frekwencji uczniów za I semestr.
 • 29.03.2023 – IV zebranie rodziców, powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. w klasach maturalnych
 • 22.05.2023 – V zebranie powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na II semestr.

Terminy związane z klasyfikacją:

I semestr (1.09.2022-13.01.2023)

 • 09.12.2022 – zagrożenia ocenami ndst. na I semestr
 • 19.12.2022- propozycje ocen na I semestr
 • 10.01.2023– koniec klasyfikacji na I semestr

  II semestr (30.01.-23.06.2023)
 • 28.03.2023- zagrożenia ocenami ndst. na II semestr w klasach maturalnych
 • 12.04.2023 – propozycje wszystkich ocen na II semestr w klasach maturalnych
 • 24.04.2023 – koniec klasyfikacji w klasach maturalnych
 • 19.05.2023 – zagrożenia ocenami ndst. na II semestr
 • 30.05.2023 - propozycje wszystkich ocen na II semestr
 • 16.06.2023 – koniec klasyfikacji na II semestr

Terminy konferencji:

I semestr

 • 11.01.2023 - konferencje klasyfikacyjne I semestr
 • 13.01.2023– konferencja plenarna podsumowanie

II semestr

 • 25.04.2023 – konferencja klasyfikacyjno-plenarna dla klas maturalnych
 • 19.06.2023 – konferencje klasyfikacyjne

II semestr dla pozostałych klas

 • 21.06.2023 – konferencja plenarna podsumowanie

12.05.2023 – matematyka PR

 
Matura 2023 – część pisemna 4.05.2023 - język polski PP 5.05.2023- język angielski PP 8.05.2023 - matematyka PP 9.05.2023- język angielski PR

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 31.10.2022
 • 2.05.2023
 • 4.05.2023
 • 5.05.2023
 • 8.05.2023
 • 9.05.2023
 • 9.06.2023

 

 

 


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory