Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

I semestr 3.09.2018– 18.01.2019

23 - 31.12.2018 –zimowa przerwa świąteczna

11.02 - 24.02.2019 – ferie zimowe

II semestr  21.01 - 21.06.2019

18.04 - 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2019 - rozdanie świadectw klasy maturalne

21.06.2019 – koniec roku szkolnego

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 • 14.09.2018 – I zebranie rodziców
 • 16.11.2018 – II zebranie rodziców
 • 20.12.2018 – powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na I semestr
 • 18.01.2019 - III zebranie rodziców
 • 29.03.2019 – IV zebranie rodziców, powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. w klasach maturalnych
 • 24.05.2019 – powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na II semestr.

Terminy związane z klasyfikacją:

I semestr (3.09.2018-18.01.2019)

 • 19.12.2018 – zagrożenia ocenami ndst. na I semestr
 • 20.12.2018 - propozycje ocen na I semestr
 • 11.01.2019 – koniec klasyfikacji na I semestr

II semestr (21.01.-21.06.2019)

 • 28.03.2019- zagrożenia ocenami ndst. na II semestr w klasach maturalnych
 • 05.04.2019 – propozycje wszystkich ocen na II semestr w klasach maturalnych
 • 17.04.2019 – koniec klasyfikacji w klasach maturalnych
 • 23.05.2019 – zagrożenia ocenami ndst. na II semestr
 • 03.06.2019 - propozycje wszystkich ocen na II semestr
 • 12.06.2019 – koniec klasyfikacji na II semestr

Matura 2019 – część pisemna

 • 6.05.2019 - język polski PP , PR
 • 7.05.2019 – matematyka PP
 • 8.05.2019 - języka angielski PP , PR

Egzamin Zawodowy 2019

Sesja I 2019 Zima (styczeń - luty 2019 r.)
Termin składania deklaracji na sesję styczeń - luty 2019   -   do 9 września 2018 r.
Część pisemna Część praktyczna
Model "D" Model "w"."wk" i "dk"
10 stycznia 2019 r. 9 stycznia 2019 r. od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.
Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji por. załączniki 1 i 2

 

Sesja II 2019 lato (czerwiec - lipiec 2019)
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec - lipiec 2019 r. do 18 lutego 2019 r.
do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły KKZ oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji Zima 2019
Część pisemna Część praktyczna
Model "D" Model "w"."wk" i "dk"
18 czerwca 2019 r. 17 czerwca 2019 r. od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r. Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji por. załączniki 1 i 2

  Projekt i wykonanie : MyWebFactory