Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w roku szkolnym 2017/2018

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodnicząca: Zuzanna Szpoton

Zastępca przewodniczącej: Krzysztof Bizoń

Sekretarze: Milena Studencka, Wojciech Borak

           Samorząd Uczniowski współpracował z dyrekcją i nauczycielami na rzecz dobra wspólnoty uczniowskiej. W ciągu minionego roku szkolnego podjęto wiele działań mających na celu rozwój
i promocję szkoły, poszerzanie wiedzy uczniów i organizację ciekawych wydarzeń, usprawnienie komunikacji między Zarządem Samorządu Uczniowskiego a społecznością uczniowską oraz prowadzenie na terenie szkoły licznych akcji charytatywnych. Oprócz tego członkowie Zarządu brali udział w szkoleniach, które poprawiły ich kompetencje, a w szczególności umiejętności zarządzania
i komunikacji.

           Udało się zrealizować wiele zamierzonych zadań:

1.     Ułatwienie i rozwój komunikacji między uczniami a Zarządem Samorządu Uczniowskiego:

 • Zakup samorządowej gabloty informacyjnej,
 • Zakup skrzynki do kontaktu z Zarządem Samorządu, do której każdy uczeń może dostarczyć:
 •  wiadomość dotyczącą swoich uwag na temat pracy Samorządu oraz funkcjonowania szkoły,
 • ogłoszenie, które powinno znaleźć się w gablocie informacyjnej.

2.     Akcje organizowane w szkole:

 • Obchody Dnia Języka Ojczystego,
 • Pierwszy dzień wiosny (z inicjatywy pani Agaty Obrockiej)

3.     Organizacja i wsparcie akcji charytatywnych:

 • Zbiórka groszy – Grosz do grosza,
 • Zbiórka klapków – Klapki Dla Gambii (wraz z klasą 1aT i panią Magdaleną Błachut
 • Zbiórka nakrętek dla Krystiana Podgórca,
 • Zbiórka zużytych telefonów – akcja organizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu

Wsparcie oddolnych inicjatyw charytatywnych:

 • Kartka dla Remka
 • Kampania Znamię? Znam je!(organizowana przez panią Annę Sawicką)

4.     Promocja szkoły:

 • Uczestnictwo w Młodzieżowych Radach Miasta
 • pomoc w organizacji festiwalu Żywiec Miasto ZmySłów

5.     Udział Zarządu w szkoleniach zwiększających kompetencje:

 • Warsztaty wolontariatu Żywieckiej Fundacji Rozwoju,
 • Warsztaty INSPIRO w Krakowie.

Działania przyniosły spodziewane, pozytywne efekty. Tegoroczna działalność Samorządu wspomogła funkcjonowanie szkoły, pomogła uczniom rozwijać ich inicjatywy, poprawiła komunikację między nimi a Zarządem Samorządu Uczniowskiego oraz wsparła wiele akcji charytatywnych.

Jedyną rzeczą, która nie satysfakcjonuje Samorządu, jest komunikacja między Zarządem
a uczniami; chociaż została poprawiona, w tym roku szkolnym nie osiągnęła jeszcze w pełni zadowalającego poziomu.

Samorząd jest wdzięczny wszystkim uczniom i nauczycielom współpracującym oraz Dyrekcji, która wsparła finansowo część tegorocznych działań.

Krzysztof Bizoń


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory