Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w ZSM-E jest z natury rzeczy zobligowany do pośredniczenia pomiędzy gronem nauczycieli i dyrekcją a bracią uczniowską. W zależności od zaangażowania jego działaczy bierze udział w akcjach charytatywnych, a także zbiórkach środków na potrzeby chorych dzieci z naszego regionu. Włącza się aktywnie w ogólnopolskie kampanie (Góra Grosza, pisanie kartek dla chorych dzieci, Szlachetna Paczka), jak również podejmuje samodzielne inicjatywy, czego najlepszym dowodem jest aukcja obrazów, przygotowana i przeprowadzona przez uczniów w klubie Papiernik. Dochód z tej imprezy został przekazany na potrzeby Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu. Samorząd odpowiedzialny jest także za organizację imprez szkolnych i akademii.

Opiekunami samorządu uczniowskiego są panie Monika Grzegorzek-Barcik i Edyta Polak-Tracz


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory