ZAGADNIENIA

JĘZYKIADA ŻYWIECKA / GIMNAZJADA JĘZYKOWA 2017’ - ZAGADNIENIA

 CZĘŚĆ ANGLO- i NIEMIECKOJĘZYCZNA

 • ·ŚRODKI JĘZYKOWE:

zadania otwarte: uzupełnianie luk podanymi wyrazami w odpowiedniej formie, parafraza zdań, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie

 • ·ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO:

zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie,

Przygotowując dwie pierwsze części Konkursu opieramy się na wymaganiach zawartych w Informatorze Gimnazjalnym / Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego dostępnym na stronie CKE.

 • ·ELEMENTY KULTUROWE: będą obejmowały:
 • ·Język angielski: życie i twórczość Josepha Condrada Korzeniowskiego - najważniejsze fakty i ciekawostki dotyczące życia i twórczości tego pisarza (skupimy się głównie na życiorysie i ciekawostkach, uczniowie powinny znać tytuły i ogólną tematykę najważniejszych dzieł) – ok. 10 pytań zamkniętych
 • ·Język niemiecki: Szwajcaria  

-najbardziej podstawowe informacje z zakresu historii Szwajcaria(typu postacie historyczne,  miejsca, wydarzenia)
-najbardziej znane miejsca (miasta, atrakcje turystyczne)
-ludzie (sławni ludzie: pisarze- ogólne informacje, tytuł znanego utworu, itp.)
-geografia- najważniejsze rzeki, góry, itp.
-typowe zwyczaje, tradycje
-symbole narodowe i sport

DODATKOWA CZĘŚĆ POLONISTYCZNA (osobno i indywidualnie nagradzana):

Powiatowy Konkurs

WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI

Josepha Conrada – Korzeniowskiego

pod patronatem

Starosty Powiatowego Andrzeja Kalaty

ZSME w Żywcu zaprasza nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego, wiedzy o kulturze, by wraz ze swoimi uczniami wzięli udział w konkursie poświęconym twórczości

Josepha Conrada – Korzeniowskiego

 Sejm RP zdecydował o ustanowieniu Josepha Conrada – Korzeniowskiego patronem 2017 roku, zaznaczając, że jego dorobek, powstający pod wpływem literatury polskich romantyków, zawiera uniwersalne wartości moralne i etyczne.

 Organizatorzy konkursu wyznaczają sobie następujące cele:

1) zgodność tematyki konkursu z priorytetami MEN
2) zachęcenie nauczycieli i uczniów do twórczego działania, pogłębiania swej wiedzy i umiejętności.
3) promowanie twórczych nauczycieli i ich wychowanków .
4) stworzenie warunków do wymiany doświadczeń
5) rozwijanie kompetencji czytelniczych.

Zasady konkursu :

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz uczniów klas siódmych szkół podstawowych, będzie miał formę testu (ok.20-30 pytań).

Prosimy uczniów, by przy wsparciu swych nauczycieli języka polskiego lub języka angielskiego czy wiedzy o sztuce:

 • ·Zapoznali się z propozycjami tekstów poświęconych sylwetce    Josepha Conrada – Korzeniowskiego:
 • ·Audycja radiowa:

http://www.polskieradio.pl/8/404/Artykul/1470316,Prof-Najder-o-zrodzonym-na-Ukrainie-proroku-UE

Prowadzi: Tomasz Obertyn

Gość: prof. Zdzisław Najder (historyk literatury, opozycjonista w PRL)

Data emisji: 2.07.2015

Godzina emisji: 8.35

Rozmowa wyemitowana w audycji "Poranek Dwójki"

Tekst opublikowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

http://www.conradianum.polonistyka.uj.edu.pl/index016.html#top

oraz zapoznali się z tematyką dzieła:

      Joseph Conrad – Jądro ciemności.


  Nowy projekt ERASMUS+

    05 Wrz -  22:26

  Wyniki IV edycji

    09 Sty -  13:34

  Zaproszenie

    12 Gru -  14:20

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

    12 Gru -  14:16

  Regulamin IV edycji

    12 Gru -  13:47


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory