Regulamin IV edycji

Regulamin IV edyccji JĘZYKIADY ŻYWIECKIEJ (GIMNAZJADY JĘZYKOWEJ)

Powiatowego Konkursu Językowego
dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz si
ódmych klas szkół podstawowych powiatu żywieckiego organizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

Grudzień 2017

Podstawowe cele konkursu zakładane przez organizatorów są następujące:

 • ·promowanie osiągnięć szkół gimnazjalnych i podstawowych w środowisku lokalnym
 • ·samoocena uczniów (przed Egzaminem Gimnazjalnym/Egzaminem Ósmoklasisty)
 • ·zwrócenie uwagi przez nadzór pedagogiczny na uczniów zdolnych
 • ·popularyzacja wiedzy z zakresu kultury i cywilizacji anglojęzycznego oraz niemieckojęzycznego obszaru językowego
 • ·rozwijanie postaw tolerancji i dialogu międzykulturowego
 • ·stworzenie możliwości kontaktu i wymiany doświadczeń nauczycieli języka polskiego i angielskiego różnych szkół gimnazjalnych i podstawowych w powiecie żywieckim

Regulamin Konkursu:

 • ·W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych oraz siódmych klas szkół podstawowych
 • ·O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń
 • ·Konkurs składa się z 2 części obowiązkowych: części anglojęzycznejczęści niemieckojęzycznej (ok. 35 minut) oraz z nieobowiązkowej 3 części polonistycznej dotyczącej Josepha Conrada  (ok. 15 minut)
 • ·Każda zaproszona szkoła może wystawić maksymalnie dwie 2-osobowe drużyny (drużyna składa się z ucznia piszącego część anglojęzyczną oraz z ucznia piszącego część niemieckojęzyczną)- zgłaszając uczniów, prosimy podać imiona oraz nazwiska uczniów w poszczególnych drużynach nazwę zgłaszanej szkoły oraz imiona i nazwiska opiekunów przygotowujących uczniów wraz z kontaktem – wzór zgłoszenia w załączeniu
 • ·Uczniowie z każdej drużyny rozwiązują testy  indywidualnie
 • ·Wszystkie uzyskane przez drużynę punkty są sumowane – zwycięża drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów
 • ·Część polonistyczna: jest dodatkowa; uczniowie będą oceniani indywidualnie, nie drużynowo; najlepsi również dodatkowo nagrodzeni; wzór zgłoszenia w załączeniu; uszczegółowienie dotyczące tej części w ZAGADNIENIACH
 • ·Przewidywany zakres materiału obejmuje wiedzę na poziomie szkoły gimnazjalnej (głównie poziom rozszerzony);  
 • ·Część anglo- i niemieckojęzyczna obejmować będzie rozumienie tekstu czytanego, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (mogą to być zadania zarówno otwarte jak i zamknięte), elementy kulturowe– uszczegółowienie w ZAGADNIENIACH
 • ·Przewidywany termin konkursu: 15 grudzień 2017
 • ·Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9:00
 • ·Miejsce: Bursa ZSM-E (dawny Internat ZSM-E)
 • ·Konkurs rozpocznie się o godzinie 9.30obie części- anglo-

i niemieckojęzycznabędą odbywały się równocześnie; potem nastąpi nieobowiązkowa część polonistyczna, do której serdecznie zachęcamy wszystkich uczestników (przewidujemy dodatkowe nagrody!!!)

Prosimy o poinformowanie nauczycieli języka polskiego o dodatkowej części Konkursu w języku polskim !!!

 • ·W skład Komisji oceniającej testy wchodzić będą przedstawiciele ZSME
 • ·Uczniowie powinni posiadać: legitymację szkolną oraz przybory do pisania
 • ·Najlepsi otrzymują statuetki (drużynowo) oraz atrakcyjne nagrody, pozostali uczniowie oraz opiekunowie - dyplomy
 • ·W przerwie podczas oczekiwania na wyniki przewidujemy poczęstunek oraz występy artystyczne
 • ·Planowane zakończenie konkursu około godziny 12
 • ·Termin zgłaszania uczniów do Konkursu: 

8 grudzień 2017– zgłoszenia przyjmujemy

w formie mailowej:

gim.jezykowa@gmail.com

Pytania prosimy kierować pod powyższy adres email lub pod numery telefonu:

Aleksandra Caputa- 517-448-679 – część anglojęzyczna

Anna Wojewodzic-  508-600-378 - część niemieckojęzyczna

Ewa Boczarska -501-610-979 - część polonistyczna          

Zadania konkursowe nie powinny sprawić większych trudności uczniom. Konkurs może być potraktowany jako test sprawdzający na poziomie szkoły gimnazjalnej.

Z racji kończącego się Roku Josepha Conrada Korzeniowskiego, uczniowie będą mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej tego wybitnego pisarza.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

                                                                                         Serdecznie zapraszamy!


  Nowy projekt ERASMUS+

    05 Wrz -  22:26

  Wyniki IV edycji

    09 Sty -  13:34

  Zaproszenie

    12 Gru -  14:20

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

    12 Gru -  14:16

  ZAGADNIENIA

    12 Gru -  13:55


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory