OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i jest zakończona egzaminem w kwalifikacji: Użytkowanie obrabiarek skrawających. Podczas cyklu kształcenia uczniowie mają przez trzy dni w tygodniu zajęcia lekcyjne i dwa dni zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wyposażonego w niezbędne maszyny i urządzenia gwarantujące prowadzenie zajęć na wysokim poziomie. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, a po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik, w szkołach wyższych na kierunku mechanika i budowa maszyn.

FOTO P.Burczak
FOTO P.Burczak

W przemyśle obserwuje się rozwój techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Przejawia się on wprowadzaniem nowoczesnej organizacji i technologii wytwarzania, który powoduje konieczność kształcenia pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu różnych rodzajów obróbki skrawaniem i zwiększającym się stopniu automatyzacji, wynikającym między innymi z zastosowania komputerów do sterowania maszynami – obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Układ obrabiarki CNC zawiera kompatybilny komputer, dzięki czemu operator może programować maszynę poprzez specjalny język programowania oraz posiada komputerową kontrolę nad procesem wytwarzania detalu obrabianego, jak również może dzięki odpowiednim rozkazom dokonywać automatycznej wymiany detali, narzędzi i uchwytów. Programiści i operatorzy obrabiarek CNC, którzy są absolwentami tego kierunku stanowią elitę wśród pracowników branży mechanicznej.

FOTO P.Burczak
FOTO P.Burczak

Jednocześnie zróżnicowany postęp techniczny w zakładach pracy będzie powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie.Dlatego operator obrabiarek skrawającychłączy w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych (CNC). Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie.

FOTO P.Burczak
FOTO P.Burczak

Będąc uczniem nauczysz się między innymi:

 • odczytywania i sporządzania rysunku technicznego dotyczącego elementu przewidzianego do obróbki,
 • zaplanowania obróbki przedmiotu na obrabiarce CNC lub tradycyjnej,
 • napisania programu obróbki przedmiotu,
 • sprawdzenia tego programu na symulatorze,
 • przesłania tego programu na obrabiarkę,
 • ustawiania obrabiarki i zamocowania obrabianego przedmiotu,
 • dokonania oceny jakości wyrobu,
 • uruchomienia produkcji wyrobu
 • obsługi i pracy na konwencjonalnych obrabiarkach tj. tokarkach, frezarkach.

  ELEKTRYK

    02 Kwi -  12:21


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory