ELEKTRYK

FOTO P.Burczak
FOTO P.Burczak

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie elektryk trwa 3 lata i jest zakończona egzaminem z kwalifikacji : EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn urządzeń elektrycznych. 

FOTO P.Burczak
FOTO P.Burczak

Program nauczania dla zawodu elektryk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie stosowane w zawodzie oraz współczesne koncepcje nauczania i uczenia się. Ukończenie szkoły w tym zawodzie daje gwarancję zatrudnienia w kraju i zagranicą.

FOTO P.Burczak
FOTO P.Burczak

Kończąc Szkołę branżową I stopnia w zawodzie elektryk absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montażu i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
  • montażu układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montażu i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.
  • Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wyposażonego w niezbędne osprzęt pomiarowy, maszyny i urządzenia gwarantujące prowadzenie zajęć na wysokim poziomie.

FOTO. P. Burczak
FOTO. P. Burczak

Absolwenci zajmować się mogą montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki. Pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień można również samodzielnie wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uprawnienia takie (świadectwo kwalifikacji „E” SEP) może uczeń pozyskać w naszej szkole w drugim semestrze trzeciej klasy.

FOTO P.Burczak
FOTO P.Burczak


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory