Terminy spotkań z rodzicami

•      12.09.2023– I zebranie rodziców uczniów klas I

•      13.09.2023 – I zebranie rodziców uczniów klas starszych

•      8.11.2023 – II zebranie rodziców – wychowawcy przekazują rodzicom informację o wynikach w nauce i frekwencji uczniów.

•      13.12.2023 – powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na I semestr

•      24.01.2024 - III zebranie rodziców-wychowawcy przekazują rodzicom informację o wynikach w nauce i frekwencji uczniów za I semestr.

•      27.03.2024 – IV zebranie rodziców, powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. w klasach maturalnych.

•      10.04.2024-IV zebranie rodziców (klasach pozostałe) - wychowawcy przekazują rodzicom informację o wynikach w nauce i frekwencji uczniów.

•      17.05.2024 – V zebranie powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na II semestr (klasy pozostałe).


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory