Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest kierunkiem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym, tj. słońce, wiatr, woda, geotermia, biopaliwa oraz energia wodoru.

Będąc absolwentem lub absolwentką tego kierunku będziesz przygotowany a do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto ukończenie tego profilu pozwoli wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej lub podjąć studia na uczelniach technicznych.

Absolwent tego kierunku planuje, organizuje i nadzoruje prace związane z montażem oraz eksploatacją instalacji wyposażonych w urządzenia do pozyskiwania energii. Dodatkowo projektuje i wykonuje, montuje i eksploatuje instalacje wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne i gazowe oraz instalacje i urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Najważniejsze przedmioty zawodowe: dokumentacja techniczna, rysunek techniczny, podstawy energetyki, urządzenia energetyki odnawialnej, eksploatacja systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka.

W czasie trwania nauki uczeń odbywa miesięczne praktyki w specjalistycznych firmach, które zapewnia i organizuje szkoła oraz zdobywa praktyczne umiejętności w pracowniach szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Możliwości zatrudnienia: przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, wentylacyjno-klimatyzacyjne, energii odnawialnej, gazownicze, elektrownie szczytowo-pompowe, geotermalne, biura projektów, a także w ramach własnej działalności gospodarczej.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
 • montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowym atutem tego kierunku jest współpraca naszej szkoły z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie Uczniowie z profilu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej biorą udział w specjalistycznym kursie – „Instalacje i urządzenia OZE w teorii i praktyce” w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań uczniów, a  przede wszystkim rozwinięcie praktycznych aspektów zawodu na najnowocześniejszym sprzęcie technicznym pod nadzorem wykwalifikowanej kadry Akademii Górniczo-Hutniczej. Zakres tematyczny kursu obejmuje instalacje solarne i fotowoltaiczne, pompy ciepła, budowę i obsługę instalacji grzewczej oraz wykonywanie połączeń spajanych. Przez cały okres kształcenia dla uczniów tego kierunku organizowane są wycieczki naukowe oraz szkolenia prowadzone przez zaprzyjaźnione firmy.

Jakie egzaminy musisz zdać, żeby uzyskać jeden z bardziej pożądanych i dobrze płatnych zawodów oraz uzyskać wykształcenie techniczne?

 1. Klasa III – Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 2. Klasa IV - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Po uzyskaniu tytułu technika absolwent może zwrócić się do Urzędu Dozoru Technicznego, w celu wydania certyfikatu instalatora w zakresie OZE, który potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania:

 • kotłów i pieców na biomasę,
 • systemów fotowoltaicznych,
 • słonecznych systemów grzewczych,
 • pomp ciepła,
 • płytkich systemów geotermalnych.

Będąc na kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będziesz posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności, aby wziąć udział w takich konkursach jak:

 1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
 2. Turniej Maszyn Wiatrowych

Ogólnopolski konkurs filmowy „Postaw na Słońce”.


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory