Technik mechanik

Zawód technik mechanik o podwójnym profilu: operator obrabiarek CNC oraz projektowanie komputerowe CAD, jest odpowiedzią na szybki rozwój komputerowego wspomagania wytwarzania i projektowania oraz potrzeb rynku pracy, który daje natychmiastowe zatrudnienie konstruktorom i operatorom maszyn CNC.

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania, komputerowego projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych (AutoCAD, Inventoir 3D) oraz obsługi nowoczesnych tradycyjnych i komputerowych obrabiarek skrawających CNC

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania, projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka – praktycznie na co dzień spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi, dlatego zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest olbrzymi. W związku z rozwojem technologicznym zupełnie zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Układ obrabiarki CNC zawiera kompatybilny komputer, dzięki czemu operator może programować maszynę poprzez specjalny język programowania oraz posiada komputerową kontrolę nad procesem wytwarzania detalu obrabianego, a dzięki odpowiednim rozkazom może dokonywać automatycznej wymiany detali, narzędzi i uchwytów. Programiści i operatorzy obrabiarek CNC, którzy są absolwentami tego kierunku,stanowią elitę wśród pracowników branży mechanicznej.

Współczesny technik mechanik zna narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, umie projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, posiada wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji oraz umiejętności instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych. Powyższe zadania zawodowe wymagają dobrego przygotowania nie tylko w zakresie przedmiotów czysto technicznych, ale również w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania, programów do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Dlatego podczas cyklu kształcenia stawia się nacisk na naukę projektowania CAD (ang. ComputerAided Design) i wytwarzania komputerowego CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) na takich programach jak AutoCAD, Inventor, Edge CAM oraz MTS. Dodatkowo uczniowie mają przez cztery dni w tygodniu zajęcia lekcyjne i jeden dzień zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych. Dodatkowo, jako jedyny zawód w szkole, odbywają aż dwa razy (w klasie II – 3 tygodnie  i III – 4 tygodnie) praktykę zawodową u pracodawców w wybranych przez siebie zakładach mechanicznych, naprawczych lub serwisach, które zapewnia szkoła.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, zajmują się wykonywaniem prac projektowych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń,m.in. jako: programiści CNC, organizatorzy przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący ma­szyny i urządzenia techniczne.

Najważniejsze przedmioty zawodowe: rysunek techniczny, podstawy konstrukcji mechanicznej, maszynoznawstwo, obrabiarki sterowane numerycznie, projektowanie części maszyn.

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka.

  • W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe:Klasa III - Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • Klasa IV - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły średniej dają tytuł technika mechanikawraz z suplementem w języku angielskim (uznawanym w krajach Unii Europejskiej), a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mają doskonałą bazę do dalszego kształcenia na poziomie politechnicznym.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory