Technik informatyk

 

Technik informatyk jest zawodem atrakcyjnym, popularnym i dającym duże możliwości na rynku pracy ze względu na stały rozwój technik komputerowych. Nauka zawodu odbywa się zarówno na przedmiotach teoretycznych jak i praktycznych oraz na praktykach zawodowych u pracodawców. By uzyskać tytuł technika informatyka należy przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.Egzaminy te obejmują następujące kwalifikacje:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

 • Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery.
 • Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu.
 • Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym.
 • Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne.
 • Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.
 • Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania.
 • Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne.
 • Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera, urządzeń mobilnych i peryferyjnych oraz systemu operacyjnego.
 • Monitoruje pracę systemów komputerowych.
 • Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy.
 • Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy i serwis.
 • Dobiera urządzenia sieciowe, serwery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.
 • Montuje okablowanie strukturalne lokalnej sieci komputerowej według projektu.
 • Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne.
 • Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej.
 • Wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej.
 • Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej.
 • Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci.
 • Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej.
 • Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej.
 • Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Nadzoruje procesami montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej.
 • Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej
 • Programuje proste aplikacje desktopowe i mobilne.
 • Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią.
 • Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów.
 • Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera.
 • Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi.
 • Projektuje i tworzy bazy danych.
 • Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony.
 • Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.
 • Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych.
 • Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe.
 • Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych.
 • Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych.
 • Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych. 

Możliwości zatrudnienia

Jako technik informatyk można podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, m.in.:

 • punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych)
 • działy obsługi informatycznej każdej firmy
 • obsługa i administrowanie sieci komputerowych
 • działy obsługi graficznej wydawnictw
 • działy obsługi marketingowej firm
 • projektowanie i administrowanie stron
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych
 • sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory