Profil policyjny

Oferta klas liceum o profilu policyjnym jest skierowana przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość chcą związać ze służbą w formacjach mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem Policji. Przedmioty realizowane w ramach tego kierunku zwiększają także szanse i możliwości uzyskania pracy w jednostkach penitencjarnych, administracji państwowej oraz firmach ochroniarskich i detektywistycznych.Trzeba podkreślić, iż nauka w klasie policyjnej nie zamyka także drogi do dalszego kształcenia na ogólnodostępnych kierunkach studiów wyższych. Uczniowie klas policyjnych są bardzo często – z racji realizowanych rozszerzeń przedmiotowych - laureatami prestiżowych konkursów historycznych i językowych. Drużynie reprezentującej nasza szkołę udało się w 2017 roku zająć I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych.

FOTO ZSME
FOTO ZSME

Przedmiotami realizowanymi w rozszerzonej liczbie godzin są:

  • historia
  • język angielski
  • język niemiecki

 

FOTO ZSME
FOTO ZSME

FOTO ZSME
FOTO ZSME

FOTO ZSME
FOTO ZSME

Program profilu policyjnego obejmuje także zajęcia z czynnymi zawodowo funkcjonariuszami policji, na których uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, podstawowe przepisy prawne dotyczące:prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. Oprócz tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego, realizowane są lekcje sztuk walki i samoobrony, uwzględniające wymagania przyszłych testów sprawnościowych na kierunki związane z pracą w służbach mundurowych. W trakcie cyklu nauczania realizowane są także obozy szkoleniowe i kondycyjne prowadzone przez funkcjonariuszy policji i służb ratowniczych: Górskiego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Ich program obejmuje zapoznanie młodzieży ze specyfiką przyszłej pracy w formacjach mundurowych, naukę pierwszej pomocy, orientacji w terenie oraz wspinaczki. Warto podkreślić, że uczniowie klasy policyjnej uczęszczają na zajęcia w umundurowaniu, zbliżonym do regulaminowego umundurowania funkcjonariusza policji, a szczególny nacisk w pracy z nimi położony jest na dyscyplinę i posłuszeństwo wobec prowadzących.

FOTO ZSME
FOTO ZSME

FOTO ZSME
FOTO ZSME


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory