Liceum profil sportowy

 

 

W trakcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym o profilu sportowym uczeń realizuje na poziomie rozszerzonym trzy przedmioty: biologia, chemia i geografia.

Liceum współpracuje z najlepszą uczelnią medyczną w Polsce

FOTO ZSME
FOTO ZSME

W 2014 roku uczniowie klas Liceum Sportowego zostali objęci współpracą naukową z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach tak zwanej Umowy Patronackiej. Zgodnie z warunkami tej umowy współpraca polega między innymi na podejmowaniu wspólnych inicjatyw naukowych, poszerzaniu wiedzy uczniów z zakresu nauk medycznych i ochrony zdrowia, wspieraniu rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych oraz na zapoznaniu uczniów z warunkami, organizacją studiów, programem nauczania i środowiskiem akademickim Wydziału Nauk o Zdrowiu. Było to bardzo duże wyróżnienie dla naszej szkoły ze względu na fakt, że jest to obecnie najlepszy tego typu wydział w Polsce, a Uczelnia Wyższa na której ma swoją siedzibę, czyli Collegium Medicum UJ po raz trzeci została uznana za najlepszą uczelnię medyczną w naszym kraju.

Współpraca z ATH w Bielsku- Białej, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Zabrzu i Pałacem Młodzieży w Katowicach

FOTO ZSME
FOTO ZSME

W 2016 roku klasa II LO odwiedziła zaprzyjaźniony Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu. Wizyta związana była z dwukrotnie zorganizowaną przez naszą Szkołę akcją charytatywną na rzecz Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej. W ramach podziękowań  Dyrekcja szpitala zaprosiła nas do uczestnictwa w procedurach medycznych dostępnych wyłącznie dla studentów medycyny. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w zabiegach operacyjnych. Obserwacja wnętrza ludzkiego ciała niewątpliwie wzbogaciła teoretyczną wiedzę uczniów w zakresie anatomii człowieka poznawanej na lekcjach biologii. Podczas zajęć w szpitalnym laboratorium uczniowie mogli zobaczyć badanie krwi metodą cytometrii przepływowej, które umożliwia szczegółową analizę składu ludzkiej krwi i ma zastosowanie w diagnostyce wielu chorób w tym białaczki.

W latach 2016 – 2018 uczniowie uczestniczyli również w cyklicznych zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach oraz tematycznych wykładach naukowych organizowanych przez Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH. Uczniowie mogą również uczestniczyć w Akademii Młodych Inżynierów, gdzie w przeciągu jednego semestru prowadzą własną pracę badawczą pod kierunkiem naukowców ATH, biorą także udział w konkursach „Alchemik”, „Randka z chemią” i „Drużynowy konkurs chemiczny”

FOTO ZSME
FOTO ZSME

Uczniowie Liceum uzyskują wysokie lokaty w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich

W latach 2015-2017 uczennice Liceum zajęły I, II, i IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szkół Eko. W roku 2011 i 2012 uczennice naszej szkoły uzyskały wyróżnienia I i II stopnia w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”. W 2017 roku uczennica drugiej klasy LO zajęła I miejsce w wojewódzkim konkursie na spot edukacyjny „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję”.

Uczniowie klas sportowych LO biorą aktywny udział w konkursach: Geo-Planeta oraz Geo-Planeta PLUS zdobywając czołowe lokaty w kraju ( I,II,III ) oraz wyniki bardzo dobre i wyróżnienia w Konkursach Prac Indywidualnych w/w konkursu.

W 2017 r. dwie uczennice były finalistkami Olimpiady o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od wielu lat Drużyny LO reprezentują szkołę w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego zajmując czołowe lokaty. Dwukrotnie byliśmy także finalistami Eliminacji Wojewódzkich w/w turnieju.

Bierzemy czynny udział w corocznych Zlotach i Rajdach Ekologicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Żywcu na rzecz ochrony środowiska.

Włączamy się także w akcję Sprzątanie Miasta w ramach akcji Sprzątanie Świata.

Od kilku lat zdobywamy czołowe miejsca (II i III) w Konkursie na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne Powiatu Żywieckiego.

Prowadzimy kronikę SKKT i włączamy się w akcję organizowane na rzecz szkoły i środowiska.

W ramach zajęć programowych uczestniczymy w wycieczkach do Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie, Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar oraz Zakładu Browar Żywiec.

Uczniowie Liceum angażują się w Ogólnopolskie Programy Profilaktyczne, takie jak: Rakoobona, Znamię! Znam je?, Podstępne WZW oraz co roku organizują dzień poświęcony zdrowiu połączony z akcją charytatywną.

W trakcie zajęć z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym wykorzystujemy tablicę interaktywną oraz przedmiotowe programy multimedialne. W trakcie nauki uczniowie korzystają z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do matury z biologii, chemii i geografii na poziomie rozszerzonym.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory