Kółko biologiczne

W naszej szkole zostało utworzone kółko biologiczne. Program kółka biologicznego jest przeznaczony dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Treści realizowane na zajęciach kółka są bardzo różnorodne, mają poszerzać i utrwalać wiedzę, którą uczniowie już zdobyli na lekcjach biologii, jak również dają możliwość poruszania zagadnień, których nie obejmuje program nauczania. Zajęcia te mają również na celu właściwe, konsekwentne wdrażanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach o tematyce biologicznej. Dostosowane są między innymi do tematyki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „EKOPLANETA” dla szkół ponadgimnazjalnych. Udział w pracach kółka jest szczególnie przydatny dla uczniów realizujących biologię na poziome rozszerzonym. Praca na zajęciach kółka biologicznego to analiza wielu zagadnień i problemów przyrodniczych, a przede wszystkim rozwijanie logicznego myślenia.

Zapraszam wszystkich chętnych w sali 312. Anna Sawicka


  Szkolne koło projektowania CAD

    30 Lis -  00:00

  Technologia druku 3D w ZSME

    17 Lut -  00:08

  Kącik maturzysty

    19 Lut -  14:11

  Warsztaty biznesowe

    13 Lut -  10:23

  Kółko języka angielskiego

    19 Sty -  09:04


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory