Kółko historyczne

Witamy na stronie Kółka historycznego Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Opiekun – dr Małgorzata Terteka

Program zajęć kółka historycznego adresowany jest do uczniów zainteresowanych historią regionu i miasta Żywca. Podczas zajęć uczniowie poznają warsztat pracy historyka i przygotują się do udziału w konkursach poprzez szczegółowe poznanie zagadnień związanych z Historią Polski. Zajęcia mają również za cel odkrywanie historii lokalnej, oraz pożyteczne spędzanie wolnego czasu.

Cele ogólne

Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu i miasta Żywca. Kształtowanie ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych. Przygotowanie uczniów do konkursów historycznych.

Cele szczegółowe zajęć

1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

2. Poznanie historii regionu i miasta Żywca.

3. Kształtowanie postawy patriotycznej.

4. Pełniejsze przygotowanie do dalszej edukacji.

5. Rozwijanie umiejętności własnej pracy.

6. Przygotowanie młodzieży do konkursów historycznych i olimpiad historycznych.

7. Rozumienie związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

8. Rozwijanie zamiłowania do turystyki i nawyku kulturalnego zachowania

się w różnych miejscach.

Metody i formy realizacji

1. Praca w grupie.

2. Wykład.

3. Opowiadanie.

4. Aktywne czytanie.

5. Rozmowa nauczająca.

6. Praca z tekstem źródłowym.

7. Zajęcia w plenerze – wycieczka.

8. Wywiad.

9. Konkursy.

Bloki tematyczne

1. Bibliografia do dziejów miasta i Żywiecczyzny.

2. Kronikarze żywieccy: życie i twórczość Andrzeja Komonieckiego i Franciszka Augustina.

3. Lokacja miasta i jego rozwój w epoce średniowiecznej.

4. Rozwój miasto w epoce nowożytnej.

5. Żywiecczyzna w okresie zaborów.

6. Żywiec podczas I wojny światowej.

7. Gospodarczy rozwój miasta w okresie międzywojennym.

8. Eksterminacja ludności na Żywiecczyźnie podczas II wojny światowej.

9. Habsburgowie i ich siedziba w Żywcu.

10. Tradycje świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

Realizacja planu zajęć w roku szkolnym 2014/2015

1. Udział uczniów w konkursie literacko-historycznym im. Zofii Rączki, który jest organizowany przez TMZZ – w trakcie rozstrzygnięcia.

2. Uroczystości 11 listopada na Rynku w Żywcu.

Spotkania Kółka historycznego odbywają się raz w tygodniu we wtorek od godziny 14. 05 do 14.55. w sali 315

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  Szkolne koło projektowania CAD

    30 Lis -  00:00

  Technologia druku 3D w ZSME

    17 Lut -  00:08

  Kółko biologiczne

    15 Maj -  23:28

  Kącik maturzysty

    19 Lut -  14:11

  Warsztaty biznesowe

    13 Lut -  10:23


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory