Edukacyjna Wartość Dodana

Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych

Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015 w ramach działania 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznychpriorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Celem głównym projektu jest rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej, rozumiany jako rozwój metodologii szacowania wskaźników EWD oraz sposobów wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych, w tym metody EWD, do oceny efektywności nauczania. Projekt jest kontynuacją projektu badawczego Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (EWD), który był realizowany w latach 2007-2013.

Zadania, które będą realizowane w ramach projektu EWD II:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie badań
  1. Opracowanie modeli statystycznych szacowania wskaźników EWD
  2. Badanie podłużne w szkołach podstawowych (2014-2015)
  3. Rozwój instrumentarium statystycznego
 2. Działania upowszechniające na rzecz oświaty
  1. Konferencje upowszechniające
  2. Broszury szkoleniowe, materiały pomocnicze
  3. Rozwój strony internetowej
 3. Ewaluacja etapów realizacji projektu i jego rezultatów
  1. Badanie jakościowe w szkołach ponadgimnazjalnych (2013)
  2. Badanie ilościowe CATI we wszystkich typach szkół (2015)
  3. Końcowa ewaluacja wewnętrzna projektu

 

W naszej szkole EWD klasyfikuje się w następujący sposób: kliknij TUTAJ


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory