Zaproszenie na JĘZYKIADĘ ŻYWIECKĄ - edycja 2018

Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w V edycji Powiatowego Konkursu Językowego - JĘZYKIADA ŻYWIECKA. Konkurs objęty jest patronatem Starosty Żywieckiego. Głównym celem Konkursu jest promowanie osiągnięć Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych w powiecie. Zachęcamy do udziału w Konkursie uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjum. Podobnie jak w roku ubiegłym, w bieżącym roku odbędzie się również dodatkowa część polonistyczna (dodatkowo nagradzana).

Konkurs odbędzie się 17 grudnia 2018r. w Bursie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu (dawny Internat ZSM-E) o godz. 9:00. Szczegóły w Regulaminie. Zgłoszenia prosimy dokonać do 10 grudnia 2018r. w formie mailowej: jezykiada.zywiecka@gmail.com . Pytania można kierować pod powyższy adres e-mail lub pod nr. tel. 517-448-679 (Aleksandra Caputa) – j.angielski; 508-600-378 (Anna Wojewodzic)- j.niemiecki; Ewa Boczarska -501-610-979- j.polski.

Na laureatów, jak zwykle, czekają atrakcyjne nagrody!

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin V edycji JĘZYKIADY ŻYWIECKIEJ

Powiatowego Konkursu Językowego dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych powiatu żywieckiego organizowanego przez

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu Grudzień 2018

Podstawowe cele konkursu zakładane przez organizatorów są następujące:

 • promowanie osiągnięć szkół podstawowych i gimnazjalnych w środowisku lokalnym
 • samoocena uczniów (przed egzaminami)
 • zwrócenie uwagi przez nadzór pedagogiczny na uczniów zdolnych
 • popularyzacja wiedzy z zakresu kultury i cywilizacji anglojęzycznego
 • oraz niemieckojęzycznego obszaru językowego
 • rozwijanie postaw tolerancji i dialogu międzykulturowego
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych
 • stworzenie możliwości kontaktu i wymiany doświadczeń nauczycieli języka polskiego i angielskiego różnych szkół gimnazjalnych i podstawowych w powiecie żywieckim.

Regulamin Konkursu:

 • W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.
 • O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Konkurs składa się z 2 części: z części z języków obcych:   (język angielski i niemiecki) trwającej ok. 35 minut oraz z części polonistycznej dotyczącej Zbigniewa Herberta (ok. 15 minut).
 • Uczniowie biorący udział w części z języków obcych nie muszą brać udziału w części polonistycznej, a uczestnicy części polonistycznej nie są zobligowani do udziału w części z języków obcych.
 • Każda zaproszona szkoła może wystawić maksymalnie dwie 2-osobowe drużyny jęzków obcych (drużyna składa się z ucznia piszącego część anglojęzyczną oraz z ucznia piszącego część niemieckojęzyczną. Do części polonistycznej można wystawić  maksymalnie dwóch uczniów. Zgłaszając uczniów, prosimy podać imiona oraz nazwiska uczniów w poszczególnych drużynach nazwę zgłaszanej szkoły oraz imiona i nazwiska opiekunów przygotowujących uczniów wraz z kontaktem – wzór zgłoszenia w załączeniu.

 UWAGA: Szkoła może zgłosić same drużyny z języków obcych, ale może też zgłosić wyłącznie uczniów na część polonistyczną.

 • Języki obce: Uczniowie z każdej drużyny rozwiązują testy indywidualnie. Wszystkie uzyskane przez drużynę punkty są sumowane – zwycięża drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów.
 • Język polski: Uczniowie będą oceniani indywidualnie, nie drużynowo; najlepsi również dodatkowo nagrodzeni; wzór zgłoszenia w załączeniu; uszczegółowienie dotyczące tej części w ZAGADNIENIACH.
 • Część anglo - i niemieckojęzyczna obejmować będzie rozumienie tekstu czytanego, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (mogą to być zadania zarówno otwarte jak i zamknięte), elementy kulturowe – uszczegółowienie w ZAGADNIENIACH.

Przewidywany poziom trudności języka obcego - A2+/B1.

Przewidywany termin konkursu: 17 grudnia 2018

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9:00

Miejsce: Bursa ZSM-E (dawny Internat ZSM-E)

Konkurs rozpocznie się o godzinie 9.30 –obie części- anglo- i niemieckojęzyczna będą odbywały się równocześnie; potem nastąpi część polonistyczna.

W skład Komisji oceniającej testy wchodzić będą przedstawiciele ZSM-E.

 Uczniowie powinni posiadać: legitymację szkolną oraz przybory do pisania.

Najlepsi otrzymują statuetki (drużynowo) oraz atrakcyjne nagrody, pozostali uczniowie oraz opiekunowie – dyplomy.

W przerwie podczas oczekiwania na wyniki przewidujemy poczęstunek oraz występy artystyczne.

Planowane zakończenie konkursu około godziny 12.

Termin zgłaszania uczniów do Konkursu:  10 grudnia 2018– zgłoszenia przyjmujemy w formie mailowej: jezykiada.zywiecka@gmail.com

Pytania prosimy kierować pod powyższy adres email lub pod numery telefonu:

Aleksandra Caputa- 517-448-679 – część anglojęzyczna

Anna Wojewodzic- 508-600-378 - część niemieckojęzyczna

Ewa Boczarska -501-610-979 - część polonistyczna

Zadania konkursowe nie powinny sprawić większych trudności uczniom.

Z racji kończącego się Roku Zbigniewa Herberta, uczniowie będą mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej tego wybitnego poety. 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Materiały do pobrania:


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory