Regulamin III edycji Gimnazjady Językowej

Regulamin III edycji Gimnazjady Językowej Powiatowego Konkursu Językowego dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu żywieckiego organizowanego przez          

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

Grudzień 2016

Podstawowe cele konkursu zakładane przez organizatorów są następujące:

 • promowanie osiągnięć szkół gimnazjalnych w środowisku lokalnym
 • samoocena uczniów (przed egzaminem gimnazjalnym)
 • zwrócenie uwagi przez nadzór pedagogiczny na uczniów zdolnych
 • popularyzacja wiedzy z zakresu kultury i cywilizacji anglojęzycznego oraz niemieckojęzycznego obszaru językowego
 • rozwijanie postaw tolerancji i dialogu międzykulturowego
 • stworzenie możliwości kontaktu i wymiany doświadczeń nauczycieli języka polskiego i angielskiego różnych szkół gimnazjalnych w powiecie żywieckim

Regulamin Konkursu:

 • W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych
 • O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń
 • Konkurs składa się z 2 części obowiązkowych: części anglojęzycznejczęści niemieckojęzycznej (ok. 35 minut) oraz z nieobowiązkowej 3 części polonistycznej dotyczącej  Williama Szekspira - „Mamy świra na punkcie Szekspira” (ok. 15 minut)
 • Każda zaproszona szkoła może wystawić maksymalnie dwie 2-osobowe drużyny (drużyna składa się z ucznia piszącego część anglojęzyczną oraz z ucznia piszącego część niemieckojęzyczną)- zgłaszając uczniów, prosimy podać imiona oraz nazwiska uczniów w poszczególnych drużynach nazwę zgłaszanej szkoły oraz imiona i nazwiska opiekunów przygotowujących uczniów wraz z kontaktem – wzór zgłoszenia w załączeniu
 • Uczniowie z każdej drużyny rozwiązują testy  indywidualnie
 • Wszystkie uzyskane przez drużynę punkty są sumowane – zwycięża drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów
 • Część polonistyczna: jest dodatkowa; uczniowie będą oceniani indywidualnie, nie drużynowo; najlepsi również dodatkowo nagrodzeni; wzór zgłoszenia w załączeniu;
 • Przewidywany zakres materiału obejmuje wiedzę na poziomie szkoły gimnazjalnej (głównie poziom rozszerzony)
 • Część anglo- i niemieckojęzyczna obejmować będzie rozumienie tekstu czytanego, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (zadania otwarte oraz zamknięte), elementy kulturowe– uszczegółowienie w ZAGADNIENIACH
 • Przewidywany termin konkursu: 14 grudzień 2016
 • Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9:00
 • Konkurs rozpocznie się o godzinie 9.30 – obie części - anglo. i niemieckojęzycznabędą odbywały się równocześnie; potem nastąpi nieobowiązkowa część polonistyczna, do której serdecznie zachęcamy wszystkich uczestników (przewidujemy dodatkowe nagrody!!!)

Prosimy o poinformowanie nauczycieli języka polskiego o dodatkowej części Konkursu w języku polskim !!!

 • W skład Komisji oceniającej testy wchodzić będą przedstawiciele ZSME
 • Uczniowie powinni posiadać: legitymację szkolną oraz przybory do pisania
 • Najlepsi otrzymują statuetki (drużynowo) oraz atrakcyjne nagrody, pozostali uczniowie oraz opiekunowie - dyplomy
 • W przerwie podczas oczekiwania na wyniki przewidujemy poczęstunek oraz występy artystyczne
 • Planowane zakończenie konkursu około godziny 12
 • Termin zgłaszania uczniów do Konkursu: 

7 grudzień  2016 – zgłoszenia przyjmujemy w formie mailowej:

gim.jezykowa@gmail.com

Pytania prosimy kierować pod powyższy adres email lub pod numery telefonu:

Aleksandra Caputa- 517-448-679 – część anglojęzyczna

Anna Wojewodzic-  508-600-378 - część niemieckojęzyczna

Ewa Boczarska -501-610-979 - część polonistyczna

Zadania konkursowe nie powinny sprawić większych trudności uczniom. Konkurs może być potraktowany jako test sprawdzający na poziomie szkoły gimnazjalnej.

Z racji Światowego Roku Williama Szekspira, uczniowie będą mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej tego wielkiego poety, dramaturga i aktora.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

                                                                                         Serdecznie zapraszamy! 

UWAGA!!!
w załączniku znajduje się formularz zgłoszeniowy w dwojakiej formie


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory