Językowa Gimnazjada 2015 zakończona

19 listopada 2015Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu Językowego pod patronatem Starostwa Żywieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych „GIMNAZJADA JĘZYKOWA 2015”. Głównym celem konkursu jest promocja osiągnięć szkół gimnazjalnych w środowisku lokalnym, samoocena uczniów przed egzaminem gimnazjalnym, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami różnych szkół, popularyzacja wiedzy z zakresu kultury i cywilizacji anglojęzycznego obszaru językowego oraz rozwijanie postaw tolerancji i dialogu międzykulturowego.

W konkursie wzięło udział 54 uczniów z 17 szkół gimnazjalnych naszego powiatu. Testy z języka angielskiego i niemieckiego objęły rozumienie tekstu czytanego, zadania sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz część kulturową. Konkursowi towarzyszyły występy artystyczne uczniów naszej Szkoły i nie tylko. Swoje umiejętności muzyczne zaprezentował Hubert Rzeszótko, który brawurowo wykonał cztery znane utwory muzyki rozrywkowej. Uczestnicy mieli również okazję podziwiać walc wiedeński i angielski w wykonaniu Kornelii i Artura, którzy swoją przygodę z tańcem towarzyskim rozpoczęli w wieku 6 lat. Jako para turniejowa reprezentowali MCK i odnosili na tym polu liczne sukcesy. Obecnie są uczniami gimnazjum, a tańczyć uczą się w ZSM-E.  Wystąpił także nasz szkolny teatr MATAFORA, który przedstawił spektakl muzyczno-taneczny pt. ‘’Natural Instinct”. Spektakl ten  zdobył pierwsze miejsce na różnego rodzaju festiwalach, między innymi na  XXI Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka w Rybniku. Opiekunką grupy jest Pani Iwona Noga-Bardyńska.

Wyniki konkursu:

Zwycięzcami konkursu zostało Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Gilowicach, drużyna w składzie: Sebastian Stanaszek i Radosław Rochowiak. Opiekunkami uczniów były: Pani Beata Stanaszek oraz Pani Anna Lenart-Siwiec.

II miejsce zajęło Gimnazjum nr 3 im. C.K. Norwida w Żywcu, drużyna w składzie: Hanna CaputaAndrzej Kania. Opiekunki uczniów to: Pani Agnieszka Wantoła oraz Pani Iwona Wolf.

III miejsce należy do Gimnazjum nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Łodygowicach, drużyna w składzie: Maciej Maślanka oraz Sara Świrska. Opiekunkami uczniów były: Pani Klaudia Wajda oraz Pani Anna Janas- Hachorkiewicz.

Wyróżnienia indywidualne otrzymali: Sebastian Stanaszek z Gimnazjum im. Św, Królowej Jadwigi w Gilowicach oraz Jakub Niewdana z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Prof. J. Tischnera w Cięcinie. Opiekunką Sebastiana była Pani Beata Stanaszek, a Jakuba - Pani Jadwiga Dziedzic.

Nagrody oraz statuetki wręczył Wicestarosta Powiatu Żywieckiego Pan Stanisław Kucharczyk oraz Dyrektor ZSM-E w Żywcu Pan dr Bogusław Wyleciał. Statuetki zostały ufundowane przez Starostę Powiatu Żywieckiego Pana Andrzeja Kalatę oraz przez Dyrektora ZSM-E Pana dr Bogusława Wyleciała, za co składamy podziękowania. Panu Staroście dziękujemy ponadto za objęcie patronatem naszego Konkursu.

Pozostałe nagrody ufundowali:

- Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Barbara Wiśniewska

- Firma Jubilerska TAXOR

- Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej EKOTERM Pan Jacek Spyrka

- Właściciel Sklepu Komputerowego ‘MANN Komputer 2’ Pan Piotr Płonka

- właściciel Bistro&Delikatey „RYNEK 19”w Żywcu

-Zakład - Mrowiec Bogusława Produkcja Wyrobów Cukierniczych

-właściciel księgarni Matras w Żywcu

- gadgety: wydawnictwo PEARSON i MACMILLAN

Swoje podziękowania kierujemy do wszystkich sponsorów, którzy zechcieli wesprzeć nasz Konkurs oraz do tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zaistnienia wydarzenia.

Gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale i pozostałym uczestnikom konkursu, którzy zaprezentowali wysoki poziom ogólny wiedzy językowej. Dziękujemy również opiekunom uczniów za trud włożony w przygotowanie ich do Konkursu.

Organizatorzy: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Aleksandra Caputa, Anita Drobisz-Węglewska, Anna Wojewodzic, Wioletta Cender  


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory