GIMNAZJADA 2016’ - ZAGADNIENIA

GIMNAZJADA 2016’ - ZAGADNIENIA

 CZĘŚĆ ANGLOJĘZYCZNA i NIEMIECKOJĘZYCZNA

 1. ŚRODKI JĘZYKOWE:

zadania otwarte: uzupełnianie luk podanymi wyrazami w odpowiedniej formie, parafraza zdań, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych zadania zamknięte: wybór wielokrotny,  dobieranie

 1. ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO:

zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie,

Przygotowując dwie pierwsze części Konkursu opieramy się na wymaganiach zawartych w Informatorze Gimnazjalnym dostępnym na stronie CKE.

 1. ELEMENTY KULTUROWE: będą obejmowały:

1)   Język angielski:

życie i twórczość Williama Szekspira (z racji Światowego Roku Szekspirowskiego) - najważniejsze fakty i ciekawostki dotyczące życia i twórczości Szekspira (skupimy się głównie na życiorysie i ciekawostkach, uczniowie powinny znać tytuły najważniejszych sztuk, podstawowe realia dotyczące teatru elżbietańskiego) – ok. 10 pytań zamkniętych

2)  Język niemiecki:  Austria;

 • najbardziej podstawowe informacje z zakresu historii Austrii (typu postacie historyczne, miejsca, wydarzenia)
 • najbardziej znane miejsca (miasta, atrakcje turystyczne)
 • ludzie (sławni ludzie: pisarze- ogólne informacje, tytuł znanego utworu, znane zespoły muzyczne, aktorzy, tytuły filmów, itp.)
 • geografia- najważniejsze rzeki, góry, itp.
 • typowe zwyczaje, tradycje
 • symbole narodowe i  sport

 

DODATKOWA CZĘŚĆ POLONISTYCZNA – MAMY ŚWIRA NA PUNKCIE SZEKSPIRA (osobno i indywidualnie nagradzana)

 • życie i twórczość Wiliama Szekspira,
 • znajomość realiów epoki, w której żył i tworzył Wiliam Szekspir ze szczególnym uwzględnieniem teatru elżbietańskiego,
 • znajomość bohaterów i zdarzeń z niżej wymienionych dzieł W. Szekspira
 • Hamlet
 • Makbet
 • Romeo i Julia

Test pisemny, który odbywa się w języku polskim, polegać będzie na rozwiązaniu zadań zamkniętych dotyczących znajomości faktów z życiorysu i twórczości Wiliama Szekspira, ze szczególnym uwzględnieniem trzech utworów podanych powyżej. Ponadto uczestnicy będą musieli wykazać się znajomością specyfiki teatru elżbietańskiego. Na najlepszych czekają dodatkowe nagrody!


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory