Branżowe Centrum Umiejętności


facebook

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu realizuje projekt konkursowy KPO/22/1/BCU/W/0027 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Więcej informacji o tworzeniu i wsparciu funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności jest na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu

Tytuł projektu

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy

Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w ˙Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej słonecznej

Lider projektu

Powiat Żywiecki

Data rozpoczęcia

2023-04-02

Data zakończenia

2025-09-30

Budżet projektu:

13,7 mln brutto, w tym 11,7 mln dofinansowania z KPO

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży energetyki odnawialnej poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Nasi Partnerzy w projekcie:

 1. Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE – Warszawa

 2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

 3. PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna Oddział ZEW Porąbka-Żar

 4. MCD ELECTRONICS Spółka z O.O – Żywiec

 5. FRONIUS POLSKA Spółka z O.O - Gliwice

 6. EKOSUN Spółka z O.O – Bielsko-Biała

 7. ZIAD Bielsko-Biała Spółka Akcyjna

 8. Beskidzka Rada Federacji NOT - Bielsko-Biała

 9. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny - Gliwice

 10. Politechnika Krakowska im, Wydział Inżynierii Środowiska

 11. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 12. Akademia WSB – Dąbrowa Górnicza

Etapy realizacji projektu:

 • Remont i wyposażenie budynku warsztatów ZSME – do IV.2024

 • Działalność BCU - kursy i szkolenia w zakresie OZE – do IX.2025

Po remoncie i wyposażeniu obiektu BCU, w okresie realizacji projektu, planujemy przeszkolenie 200 osób (w tym 120 dorosłych, pracowników firm) na kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Tematyka szkoleń będzie obejmowała projektowanie, montaż i eksploatację instalacji fotowoltaicznych, montaż i eksploatację pomp ciepła, zaawansowaną diagnostykę, serwis i zarządzanie instalacjami OZE, kwalifikacje elektryczne Grupa1 – E/D.

Szkolenia w okresie realizacji projektu będą dla uczestników bezpłatne.


Projekt i wykonanie : MyWebFactory