Zapal znicz pamięci, w naszych sercach gości

23 października - po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji, pt. „Zapal znicz pamięci”. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są Instytut Pamięci Narodowej i Polskie Radio. Łącznie znicze pamięci zapalono w kilkuset miejscach kaźni na terenie pięciu regionów: w Wielkopolsce, na Pomorzu, Śląsku, ziemi łódzkiej i ciechanowskiej. Poza przypominaniem bohaterów tamtych dni, organizatorzy akcji; IPN i Polskie Radio chcieli przypominać też o warunkach, jakie panowały na terenach wcielonych do III Rzeszy. Były one dramatyczne. Pod groźbą surowych kar zakazywano używania języka polskiego, polskich nazw i ulic. Nie można było brać udziału w życiu kulturalnym; chodzić do opery, teatru czy nawet parku.  Od pierwszego dnia agresji niemieckiej w 1939 roku terror i egzekucje były codziennym doświadczeniem Polaków – mieszkańców tych ziem. Niemcy wprowadzili tu znacznie większe represje niż na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Tylko do końca 1939 roku na Kresach zachodnich Rzeczypospolitej zamordowali 40 tysięcy osób, przedstawicieli polskich elit, a głód, terror i eksterminacja stały się przez kolejne lata codziennym doświadczeniem mieszkańców. Była to część większej operacji mającej na celu eksterminację polskich elit i w konsekwencji pozbawienie Polski warstwy przywódczej. W tegorocznej akcji, pt. „Zapal znicz pamięci” udział wzięli uczniowie kółka historycznego, którzy na cmentarzu Przemienia Pańskiego przy pomniku żołnierzy poległych w pierwszych dniach września 1939 roku zapalili znicz pamięci. W potyczce stoczonej z wojskiem niemieckim, na terenie nieistniejącego już Zadziela, zginęło 14 żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.

Opiekun kołka historycznego dr M. Terteka


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory