Wyniki egzaminu zawodowego

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2012 oraz w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne 20 marca 2020 r. od godz. 10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu. pl Ponadto informacje o wynikach prosimy wysłać mailem lub sms.

Dodatkowo osoby, które uzyskały wynik negatywny zostaną poinformowane telefonicznie przez szkołę.

Informacja dotycząca postępowania w przypadku nie zdania egzaminu pojawi się na stronie szkoły 19 marca 2020r.

Termin i sposób przekazania świadectw i dyplomów uczniom i absolwentom zostanie ustalony przez dyrektora szkoły 27 marc


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory