Woda źródłem życia, ochrona wód

Mając na co dzień wodę w kranie, nie zastanawiamy się nad konsekwencjami jej niedoboru czy złej jakości. Biorąc pod uwagę życie człowieka, produkcję żywności, działalność gospodarczą, zdrowie ekosystemów i różnorodność biologiczną znaczenie ma nie tylko ilość wody, ale również jej jakość. I właśnie problemowi jakości wody i jej wpływu na naszą codzienność postanowiliśmy poświęcić ten projekt.

Działania rozpoczęliśmy od badań próbek wody, które zostały pobrane przez naszych uczniów z różnych zbiorników wodnych. Badania odbyły się w laboratorium Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej. Pod okiem Pani dr inż. Anny Salachny oraz Pani dr inż. Ewy Jachniak dokonaliśmy analizy jakości wody za pomocą bioindykatorów, czyli organizmów wskaźnikowych stanu zanieczyszczenia wody.

Drugi etap to lekcje przeprowadzane przez naszą grupę projektową, do której należy 13 osób z klasy 1AOg. Lekcje w formie pokazów i doświadczeń będą odbywały się w szkołach, które wyraziły chęć udziału w tym przedsięwzięciu.

Koordynatorzy i uczniowie klasy 1ALOg Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych serdecznie zapraszają Państwa Szkołę do udziału w projekcie edukacyjnym.

Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół podstawowych klas 6, 7, 8  i ma dwojakie cele:

Pierwszym jest uświadomienie młodym ludziom jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa woda, rozumiana zarówno jako substancja niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jak i zasób którym zarządzenie odgrywa niebagatelną rolę w organizacji życia społecznego.

Drugim z celów jest kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży i ukazanie im przewagi wody źródlanej i jej zalet nad potoczną „kranówką” 
 W ramach projektu zostanie przeprowadzona lekcja w Państwa szkole przez uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w formie pokazów i doświadczeń.

Zgłoszenia proszę kierować na adres email:
magdablachut00[vorm]gmail.com lub
ewatarkowska00[vorm]gmail.com,
z dopiskiem „Projekt”. Termin zgłaszania uczniów do 29 lutego 2020

Zgłoszenie powinno zawierać: adres i nazwę szkoły, Ilość uczniów , imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, adres e-mail.

Koordynatorzy projektu
Ewa Tarkowska- Dowsilas, Magdalena Błachut


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory