Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

I semestr 1.09.2021– 14.01.2022

23.-31.12.2021 –zimowa przerwa świąteczna

14.02.-27.02.2022 – ferie zimowe

 

II semestr  17.01.-24.06.2022

14.04.-19.04.2022 – wiosenna przerwa świąteczna

29.04.2022 - rozdanie świadectw klasy maturalne

24.06.2022 – koniec roku szkolnego

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

•15.09.2021 – I zebranie rodziców uczniów klas I w klasach starszych wychowawcy przekazują rodzicom wszystkie rodzicom zdalnie przez dziennik elektroniczny

•10.11.2021 – II zebranie rodziców – wychowawcy przekazują rodzicom informację o wynikach w nauce i frekwencji uczniów.

•9.12.2021 – powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na I semestr

•19.01.2022 - III zebranie rodziców-wychowawcy przekazują rodzicom informację o wynikach w nauce i frekwencji uczniów za I semestr.

•23.03.2022 – IV zebranie rodziców, powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. w klasach maturalnych

•25.05.2022 – powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na II semestr.

Terminy związane z klasyfikacją:

I semestr (1.09.2021-14.01.2022)

•08.12.2021 – zagrożenia ocenami ndst. na I semestr

•10.12.2021- propozycje ocen na I semestr

•11.01.2022– koniec klasyfikacji na I semestr

II semestr (17.01.-24.06.2022)

•22.03.2022- zagrożenia ocenami ndst. na II semestr w klasach maturalnych

•08.04.2022 – propozycje wszystkich ocen na II semestr w klasach maturalnych

•25.04.2022 – koniec klasyfikacji w klasach maturalnych

•24.05.2022 – zagrożenia ocenami ndst. na II semestr

•03.06.2022 - propozycje wszystkich ocen na II semestr

•15.06.2022 – koniec klasyfikacji na II semestr

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

•2.11.2021

•12.11.2021

•11.01.2022 (e.zaw.)

•2.05.2022

•4.05.2022

•5.05.2022

•6.05.2022

•9.05.2022

•17.06.2022

•21.06.2022 (e. zaw.)


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory