Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

FOTO Internet
FOTO Internet

Nasza szkoła realizuje projekt – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

Celem tego programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów.

W ramach Programu zakupiliśmy już wiele nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki, gdzie nowe książki już czekają na spragnionych wrażeń czytelników.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory