Jak się chce, to można

Mimo pandemii i słabych wyników egzaminu maturalnego w Polsce, zaangażowanie i praca nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu dały wspaniałe rezultaty potwierdzone bardzo wysokim wynikiem egzaminu maturalnego, przy bardzo dużej liczbie zdających (220 uczniów).

Nasze wyniki (bez poprawek) przedstawiają się następująco:

 - technikum: 91%

- liceum ogólnokształcące: 92%

Po sierpniowych poprawkach liczymy na wynik 100%.

Warto nadmienić, że wyniki w Polsce wynoszą: technika – 64%. licea ogólnokształcące – 81 %.

Jesteśmy bardzo dumni z uzyskanego wyniku w tak trudnym dla edukacji czasie pandemii. Zapraszamy do najlepszej szkoły średniej w Powiecie Żywieckim!


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory