Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2020 r. obchodziliśmy w ZSM-E Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji poloniści przygotowali kilka niespodzianek dla uczniów. Odbyły się różne konkursy i zabawy mające na celu propagowanie piękna naszej mowy i poprawnej polszczyzny.

W różnych miejscach w szkole pojawiły się jaskrawo kolorowe kartki informujące np. o tym, że nie „spaźniamy się”, tylko „spóźniamy”, nie ‘włanczamy”, lecz „włączamy”, nie „trzymiemy”, lecz „trzymamy”, nie mówimy „wziąść”, „spadać w dół”, tylko „wziąć”, „spadać”. Mamy nadzieję, że przynajmniej część z tych uwag zostanie zapamiętana przez przechodzących obok i czytających młodych ludzi (tych starszych zresztą też).

Druga zabawa polegała na poszukiwaniu rozmieszczonych w szkolnym budynku plansz z najdziwniejszymi lub zapomnianymi polskimi wyrazami typu: „absztyfikant”, „ladaco”, „ineksprymable”, „ancymon” czy „szaławiła”. Zadaniem uczestników zabawy było odnaleźć jak najwięcej plansz, wytłumaczyć znaczenia zamieszczonych na nich słów i taką listę przekazać nauczycielowi – poloniście. Laureatami konkursu i zdobywcami nagród w postaci oceny bardzo dobrej z języka polskiego zostały te osoby, które uzbierały przynajmniej 20 haseł z właściwymi definicjami. Miłe było to, iż do konkursu przyłączyło się aż 48 uczniów. Z kolei zwycięzcami, czyli tymi, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca są:

 1. Julia Matlakiewicz, Agnieszka Mrzygłód z klasy 1aLO – 32 wyrazy
 2. Mikołaj Lasek Kacper Pytlik, Paweł Łukańko, Cezary Wejman z klasy 1cT, Zofia Szrajner, Joanna Żurek, Sabina Kocoń i Martyna Błachut z klasy 1aLOg – 29
 3. Mateusz Węglewski z klasy 1cLO - 28

 Te osoby otrzymają od polonistów oceny celujące.

Najpoważniejszymi zmaganiami przygotowanymi w tym dniu  – tym razem tylko dla klas pierwszych – był konkurs poprawnej polszczyzny. Wzięło w nim udział trzydziestu młodych przedstawicieli ZSM-E, którzy rozstrzygali fleksyjne, składniowe, stylistyczne, ortograficzne czy frazeologiczne dylematy. Najwyższe wyniki osiągnęli:

 1. Remigiusz Fabrowicz, kl. 1aTg
 2. Patryk Prochownik, kl. 1cTg
 3. Jakub Mazurkiewicz, kl. 1eTg
 4. Kacper Czernek, 1eTg
 5. Kamil Tracz, kl. 1dTg
 6. Wiktoria Zapart, kl. 1aLOg
 7. Martyna Dziedzic, kl. 1cT
  Dawid Łukaszek, kl. 1cT
  Emila Chmura, kl. 1dTg
 1. Łukasz Cebrat, kl. 1dT
 2. Dominika Kubacka, kl. 1aLOg
 3. Oliwer Zasada, kl. 1dTg

 Na laureatów tego konkursu również czeka ocena bardzo dobra z języka polskiego i upominek ufundowany przez Radę Rodziców.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom, Radzie Rodziców – a więc wszystkim tym, którzy w jakiś sposób włączyli się w organizację Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Mamy nadzieję, że kolejne odsłony tego święta przyniosą jeszcze więcej atrakcji. Pamiętajmy, że – parafrazując słowa Ludwika Wittgensteina – „granice naszego języka są granicami naszego świata”.


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory