80 rocznica „Aktion Saybusch”

FOTO M. Terteka
FOTO M. Terteka

Z okazji 80 rocznicy „Akcji Żywiec” zorganizowane zostały uroczystości upamiętniające wysiedlenie polskiej ludności z Żywiecczyzny do Generalnej Guberni. W nocy z 21 na 22 września 1940r. rozpoczęła się największa akcja wysiedleńcza, podczas której 16 tysięcy mieszkańców zostało wysiedlonych. W opinii historyków akcja ta była jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w dziejach Żywiecczyzny. Główne uroczystości odbyły się przed tablicą upamiętniającą to wydarzenie z udziałem władz Powiatu i pocztów sztandarowych. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Patryk Gibas, Dominik Gibas i Sebastian Rąba.

 

Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawowała nauczycielka historii dr Małgorzata Terteka


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory