Warsztaty debatanckie

18 lutego w ZSM-E odbyły się, jak co roku, warsztaty debatanckie, przygotowane i prowadzone przez Annę Jafernik z Żywieckiej Fundacji Rozwoju we współpracy z polonistami Moniką Grzegorzek – Barcik, Edytą Polak – Tracz i Krzysztofem Tlałką. Warsztaty te mają na celu przedstawienie uczniom zasad debat oksfordzkich, pokazanie młodym ludziom, jak twórcza, kulturalna i ciekawa może być prawdziwa dyskusja, a także sprawdzenie ich umiejętności w praktyce. Nie obyło się więc także bez inspirującej, ale i dobrej zabawy: uczniowie i uczennice stoczyli pasjonujący pojedynek, spierając się np. co do prawdziwości takich tez jak: „zakaz handlu w niedzielę to właściwe rozwiązanie” oraz „pieniądze szczęścia nie dają”.

Szczególnie budujący jest fakt, iż warsztaty przyciągnęły aż 30 młodych ludzi, głównie z pierwszych klas naszej szkoły, a większość z nich zadeklarowała, że chętnie weźmie udział w kolejnych takich przedsięwzięciach. Mamy więc z kogo być dumni i możemy z optymizmem patrzyć w przyszłość, zwłaszcza że te prawdziwe żywieckie debaty już niedługo: 11 marca odbędą się międzyszkolne eliminacje, na których nie zabraknie oczywiście przedstawicieli Mechanika. Warto dodać, że jak dotąd to właśnie reprezentanci ZSM-E najczęściej wygrywali żywiecki konkurs debat oksfordzkich i – sądząc po tym, co mogliśmy zobaczyć na dzisiejszych warsztatach – na pewno jeszcze nieraz pokażą się z dobrej strony.

Zapraszamy wszystkich chętnych do twórczych dyskusji (chęć uczestnictwa w debatach można zgłosić za pośrednictwem polonistów), a poniżej publikujemy tematy eliminacyjnych zmagań:

TEZA I: „W grach komputerowych powinno być dostępne tylko jedno życie.”

TEZA II: „Uczestnicy/uczestniczki turystyki górskiej powinni/powinny ponosić odpowiedzialność finansową za uzyskaną pomoc w razie wypadków.”


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory