Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, XI Oś priorytetowa „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory